Monika Ehnman är en av de 36 forskare som nu tilldelas forskningspengar från Barncancerfonden.

Barncancerfonden delar ut 72 miljoner kronor i forskningstimmar

För att locka fler forskare att specialisera sig inom barncancerområdet delar Barncancerfonden ut pengar för forskartjänster varje år. Nu tilldelas 36 forskare runt om i landet totalt 72 miljoner kronor.

– Barncancer är den vanligaste dödsorsaken för barn mellan 1 och 14 år i Sverige och forskningen måste fortsätta utvecklas. Därför är det glädjande att Barncancerfonden kan rekrytera och skapa förutsättningar för fler forskare att kunna bedriva sitt livsviktiga arbete, säger Kerstin Sollerbrant, forskningschef på Barncancerfonden. 

En gång om året kan forskare söka forskningsmedel, i praktiken lön, från Barncancerfonden för ett forskningsprojekt inom barncancer. Barncancerfonden ger finansiering till tjänster på flera olika nivåer, från sexåriga forskartjänster till två-åriga postdoktortjänster. Och intresset är stort – i år inkom totalt 97 ansökningar till Barncancerfondens forskningsnämnd. Nu har forskare från bland annat Lund, Stockholm, Uppsala och Göteborg fått del av pengarna. 

– Vi ser att vår finansiering har betydelse; av de som beviljas pengar för högre tjänster, som forskar- eller forskarassistenttjänst, väljer närmare 80 procent att stanna kvar inom barncancerområdet även efter att finansieringen från Barncancerfonden är slut, säger Kerstin Sollerbrant. 

Vill förstärka cellerna

Monika Ehnman, verksam vid Karolinska Institutet, beviljas pengar för en forskarassistentjänst på fyra år. Hon undersöker hur cancerceller i en tumör "övertalar" de normala cellerna att stötta cancern och därmed snabba på cancerförloppet. Därför försöker Monika Ehnmans forskarteam nu förändra kommunikationen mellan cancerceller och normala celler för att göra det svårare för tumören att sprida sig, och i bästa fall bli mer mottaglig för annan behandling.

– Genom att förstå hur de här mekanismerna fungerar hoppas vi kunna bygga en behandling som går ut på att förstärka de normala cellernas funktion att slå ut tumörceller, istället för att låta sig övertalas att stötta dem, säger Monika Ehnman. 

Nästan varje dag drabbas ett barn i Sverige av cancer. Av dessa överlever i snitt 85 procent. Barncancerfonden är den enskilt största finansiären av barncancerforskning i Sverige och tilldelar varje år pengar till bland annat forskningsprojekt, tjänster och utbildning för forskare och vårdpersonal. 2018 delades totalt 274 miljoner kronor ut. 

Siffror i korthet

1 gång om året delar Barncancerfonden ut pengar till forskarstjänster.
72 071 269 kronor delas den här våren ut till forskartjänster.
36 forskare beviljas pengar. Av dessa är 50 procent kvinnor och 50 procent män. 
117 forskningstjänster finansieras av Barncancerfonden just nu.

Forskningsområdena som tilldelas mest pengar 

1. Leukemier: 18 540 063 kronor
2. Sympatiska nervsystemet14 862 907 kronor
3. Forskning som inte är diagnosspecifik12 162 775 kronor

Här är en komplett lista över alla 36 forskare som beviljats anslag.