Ann Nordgren, Martin Hanberger och Ulrika Norén-Nyström arbetar alla på projekt som nu tilldelas pengar av Barncancerfonden. Foto: Rick Guidotti, Sara Rutberg, Sofia Ström Bernad.

Barncancerfonden delar ut 15,2 miljoner kronor till medicinteknisk forskning

Varje år delar Barncancerfonden ut pengar till forskning inom medicinteknik. Syftet är att ta fram verktyg som ska lösa problem av teknisk karaktär. I år delas 15,2 miljoner kronor ut.

 

Det är totalt sju projekt inom medicinteknisk forskning för barn med cancer som i år får dela på 15,2 miljoner kronor. 

- Genom att dela ut pengar till medicinteknik vill vi bidra till att lösa problem av teknisk karaktär. Utrustning och medicintekniska metoder utvecklas idag för vuxna och anpassas oftast till barn först i efterhand. Här vill vi finansiera projekt som tänker barn redan från början, säger Kerstin Sollerbrant, forskningschef på Barncancerfonden.

Bland annat får ett forskarteam i Umeå 1 miljon kronor för att fortsätta sitt arbete med att  utveckla ett nytt sätt att ge dropp. Istället för att använda en droppställning, som hindrar fri lek och rörelse, vill forskarteamet paketera droppet i en väst som barnet bär direkt på kroppen. För att kunna slutföra nästa del av projektet beviljas de nu en miljon kronor under ett års tid. 

-  Det är fantastiskt att vi har fått den här möjligheten att kunna fortsätta arbetet. Vi har som mål att västen ska finnas i vården innan 2021 är slut, säger Martin Hanberger, designer och projektledare för teamet som jobbar med droppvästen.

Även forskare vid Karolinska Institutet tilldelas pengar. Ann Nordgren, professor och överläkare på Karolinska universitetssjukhuset, och hennes team, ska med hjälp av avancerad datorkraft ta reda på mer om varför barn får cancer. De får två miljoner kronor under två år för att göra en omfattande registerstudie med hjälp av AI. Forskarna ska låta analysera stora mängder registerdata för att få en ökad kunskap kring medfödda och yttre faktorers betydelse vid barncancer.

– Vi hoppas helt enkelt att vi ska kunna förstå mer om varför barncancer uppkommer. Vi vill få svar på frågor som är förekomsten av barncancer högre vid specifika genetiska syndrom? Är cancer vanligare i familjer med ett barn med cancer och hur stor är risken för släktingar?, säger Ann Nordgren.

Tre gånger om året delar Barncancerfonden ut pengar till forskningsprojekt inom fem forskningskategorier; klinisk, patientnära, forskning, epidemiologisk forskning, biologisk forskning, vård- och psykosocial forskning samt forskning om medicinsk teknik. Under 2018 delade Barncancerfonden ut totalt 274 miljoner kronor till forskning. 

Hit går pengarna inom medicinteknik 2019

Kungliga tekniska högskolan: 6 miljoner kronor 
Chalmers tekniska högskola: 4 miljoner kronor 
Karolinska institutet: 2 miljoner kronor 
Linköpings universitet: 1,2 miljoner kronor 
Lunds universitet: 1 miljon kronor 
Umeå universitet: 1 miljon kronor

Siffror i korthet

  • 3 gånger om året utlyser Barncancerfonden medel till forskning. Ansökningarna bedöms av Barncancerfondens forskningsnämnder.
  • 234 pågående forskningsprojekt finansieras just nu av Barncancerfonden.
  • 2 miljarder kronor har Barncancerfonden delat ut till forskning sedan starten 1982. Det gör Barncancerfonden till den enskilt största finansiären av barncancerforskning i Sverige.
  • 274 miljoner kronor delade Barncancerfonden ut till forskning under 2018. 

Om barncancer

  • Nästan varje dag drabbas ett barn i Sverige av cancer.
  • Cancer är den vanligaste dödsorsaken bland barn mellan 1 och 14 år i Sverige. 
  • Cirka 85 procent av barnen överlever, men det varierar mycket beroende på cancertyp. 
  • 7 av 10 överlevare drabbas av sena komplikationer.