Barncancerfonden beviljar 66 miljoner till forskningstjänster för att nå nya framsteg inom barncancerområdet

Barncancerfonden har beslutat att bevilja 30 forskningstjänster inom barncancer om totalt 66 miljoner kronor för att öka kunskapen om barncancer, förbättra behandlingsmetoder och för stöd till drabbade. En fjärdedel av finansieringen går till forskning om neuroblastom.

– Forskningen om barncancer går framåt och överlevnaden för barncancerdrabbade har ökat till 85 procent, men kampen mot barncancer är inte över. Mer forskning krävs och vi är därför stolta över att kunna erbjuda finansiering till 30 framstående forskare på området, säger Britt-Marie Frost, forskningschef på Barncancerfonden.

Att finansiera forskningstjänster är ett viktigt verktyg för att rekrytera fler forskare till barncancerområdet. Av de som beviljas medel för högre forskningstjänster väljer närmare 80 procent att stanna kvar inom området även efter att finansieringen från Barncancerfonden är slut.

I årets tilldelningsbeslut går en fjärdedel av finansieringen till forskning om neuroblastom, en sjukdom som främst drabbar små barn. Varje år insjuknar cirka tjugo barn i Sverige, de flesta före två års ålder.

– Trots många framsteg är neuroblastom en av de barncancerdiagnoser som inte haft samma utveckling som flera andra barncancerdiagnoser det senaste decenniet. Det känns därför extra bra att flera av de forskare som nu beviljas tjänster kommer ägna sig åt forskning kring sjukdomen, säger Britt-Marie Frost.

Barncancerfonden är den största finansiären av svensk barncancerforskning och delar varje år ut 260–300 miljoner kronor. Tack vare en ny strategi för forskningsfinansiering kommer bland annat budgeten för forskningsändamålet nu dessutom att öka med upp till 300 miljoner kronor över fem år, med start 2022.

Så fördelas tjänsterna enligt beslutet

Karolinska institutet: 12 tjänster
Göteborgs universitet: 4 tjänster
Karolinska universitetssjukhuset: 3 tjänster
Skånes universitetssjukhus: 3 tjänster
Lunds universitet: 2 tjänster
Uppsala universitet: 2 tjänster
Sahlgrenska universitetssjukhuset:  1 tjänst
Akademiska sjukhuset, Uppsala:  1 tjänst
Marie Cederschiöld högskola: 1 tjänst
Närhälsan Bollebygd Rehabmottagning: 1 tjänst

Siffror i korthet

Två gånger om året beslutar Barncancerfonden om medel till forskning. Ansökningarna bedöms av Barncancerfondens prioriteringskommittéer. Just nu finansieras 124 pågående forskningstjänster och 224 pågående forskningsprojekt av Barncancerfonden. Sedan starten 1982 har Barncancerfonden delat ut över tre och en halv miljard till forskningsändamålet.