Barncancerfonden 30 år: Tre av fyra överlever men än finns mycket kvar att göra

För 30 år sedan fick cancerdrabbade barn och deras anhöriga en ny röst, någon som förutom vårdsektorn kunde finnas till bara för dem och vara deras stöd. Barncancerfonden grundades 1982 och fyller nu 30 år. Tre decennier som har inneburit avsevärda forskningsframgångar tack vare gåvor från generösa privatpersoner och företag. Vi har sett tusentals cancersjuka barn kämpa, och ibland förlora, mot sin sjukdom. Mycket har hänt under dessa år och nu är det dags att anta utmaningarna för de kommande 30 åren.

År 1982 delades Barncancerfondens första forskningsanslag ut. Det var på 20 000 kronor och blev upptakten till den viktiga uppföljningen och registreringen av barn med cancer som gjorts i Norden sedan dess och nu utgör ett unikt barncancerregister som är förebild för många andra sjukdomsområden idag. Tack vare gåvor från svenska folket har vi sedan dess kunnat stödja forskningen om barncancer med över en miljard svenska kronor och idag klarar sig tre av fyra barn som insjuknar i cancer.

I takt med att fler barn överlever förändras vår utmaning. Att överleva barncancer kan för en del innebära en tillvaro av svåra problem efter sjukdom och behandling, vilket också kan följa med upp i vuxen ålder. Det kan vara allt från tillväxtproblem, syn- och hörselnedsättningar till försämrad orienteringsförmåga, kognitiva problem och inlärningssvårigheter.

- Utan Barncancerfonden och våra föreningar är jag säker på att situationen för cancerdrabbade barn i Sverige sett annorlunda ut. Om ytterligare 30 år hoppas jag att någon kommer att kunna säga att vi lever i en värld där barncancer inte är något att oroa sig för, där våra barn kommer att få möta vuxenvärlden på samma villkor som alla andra, säger Barncancerfondens generalsekreterare Olle Björk.

2012 är därför ett år då det finns stor anledning att sätta fokus på barncancer. Inte bara för att uppmärksamma 30 år av framgångsrik forskning, utan det är också ett tillfälle att tacka alla givare som byggt upp Barncancerfonden, och blicka framåt för att anta de nya utmaningar som dykt upp. På internationella barncancerdagen den 15 februari kommer vi, tillsammans med landets sex barncancerföreningar, att anordna olika aktiviteter på flera håll i Sverige. Syftet är att visa hur verkligheten ser ut – att tre av fyra idag klarar sig – men att det fortfarande finns mycket kvar att göra innan alla som insjuknar överlever.

Läs mer om Barncancerfondens första 30 år i skriften ”Mod, hopp och framsteg” som går att beställa via www.barncancerfonden.se.

För att beställa recensionsexemplar av boken och få mer information, kontakta gärna: 
Johanna Perwe, presskontakt, Barncancerfonden
Telefon: 08-584 209 35, e-post: johanna.perwe@barncancerfonden.se