Åtta nya forskartjänster i kampen mot barncancer

John Inge Johnsen, docent och barncancerforskare vid Karolinska Institutet, är en av totalt åtta forskare som i dagarna beviljats nya forskartjänster av Barncancerfonden. Hans forskning handlar bland annat om att utveckla nya behandlingsmetoder mot den vanligaste tumörformen hos barn.

Medulloblastom och neuroblastom är embryonala tumörer* som utvecklas i nervsystemet. De är de vanligaste solida tumörerna hos barn och varje år drabbas cirka 40 barn i Sverige.

Syftet med John Inge Johnsens forskning är att identifiera nya molekyler och karaktärisera cancerstamceller i medulloblastom och neuroblastom, med målet att utveckla effektivare behandlingsmetoder. 

– Jag är glad för denna forskartjänst. I många fall svarar dessa typer av tumörer dåligt på den behandling som ges idag och dödligheten blir därmed hög. Det finns därför ett stort behov av att utveckla effektivare behandlingar. För att göra det krävs utökad kunskap om de tumörceller som dessa typer av tumörer består av, säger John Inge Johnsen, docent och barncancerforskare vid Karolinska Institutet i Stockholm.

Åtta nya forskartjänster inom barncancerområdet
Barncancerfondens forskningsnämnd beviljar årligen forskningstjänster för att möjliggöra forskning om barncancer. Totalt har åtta nya forskartjänster beviljats i denna ansökningsomgång, med start 1 januari 2013.

– Vi är nöjda med att nu kunna presentera så många nya forskartjänster. Forskning på tumörceller är viktig för att vi på sikt ska kunna utrota barncancer. Vi önskar John Inge Johnsen lycka till i sitt forskningsarbete, säger Olle Björk, generalsekreterare i Barncancerfonden.

*Embryonala tumörer innebär att några av dessa tumörer sannolikt redan finns hos fostret hos den gravida mamman.

För frågor, vänligen kontakta:
John Inge Johnsen, docent och barncancerforskare, Karolinska Institutet
Telefon: +46 70-664 06 43
E-post: john.inge.johnsen@ki.se

Johanna Perwe, presskontakt, Barncancerfonden
Telefon: 08 - 584 209 35
E-post: johanna.perwe@barncancerfonden.se