​Årets första forskningsanslag från Barncancerfonden

Dagarna innan påsk fick många forskare ett glädjande besked om att de fått finansiering från Barncancerfonden. Därmed kan de fortsätta eller nystarta med livsviktig forskning med mål att förbättra behandlingen av barn med cancer.

Totalt beviljades 58,8 miljoner kronor för 26 nya forskartjänster. Dessutom beviljades 18 nya projektanslag inom NBCNS om totalt 18,4 Mkr. NBCNS-anslagen går till forskningsprojekt kring neuroblastom och andra tumörer i centrala nervsystemet.

Störst summor går till forskning på Karolinska Institutet, Lunds universitet och Göteborgs universitet. Detta är också de lärosäten där mest forskning med barncancerinriktning bedrivs.

– Vi fick in 142 ansökningar och fick gallra hårt för att välja ut vilka som skulle få finansiering. Det finns många intressanta forskningsprojekt som har stor potential. Den här gången valde vi ut 44 projekt och tjänster som vi anser kommer bidra till behandlingen av barn med cancer på bästa sätt, säger Anders Höglund, forskningssamordnare på Barncancerfonden.

Totalt beviljades 77 miljoner kronor i årets första anslagsomgång. De ansökningar som kom in sökte finansiering på sammanlagt 419 miljoner kronor.


Nästa anslagsomgång, för projekt inom Medicinsk Teknik, är öppen fram till midnatt den 5 maj
Mer information finns på Barncancerfondens webbplats