Anonym jättegåva till arbetet mot barncancer

Barncancerfonden har fått en gåva på 23 miljoner kronor. Pandemin tycks inte ha följts av ett minskat givande, tvärtom har stödet från privatpersoner ökat, erfar Barncancerfonden.

– Under det senaste året har aktiekurserna på Stockholmsbörsen stigit mycket kraftigt. Många har fått se sin förmögenhet öka i värde, i en del fall rent av fördubblas. För den som fått vara med på en sådan resa borde det vara självklart att nu dela med sig. För min del har jag valt att bidra till Barncancerfonden och deras satsningar.

Det säger givaren, som valt att vara anonym, om gåvan på 23 miljoner kronor som Barncancerfonden nu fått ta emot. 

– Jag är otroligt glad över att givaren valt att investera sina pengar hos oss. Det finns stora projekt som tillsammans med rätt finansiär har potential att göra betydande skillnad inom barncancerområdet. Gåvan har stor betydelse och jag ser fram emot innovativa samarbeten med den som vill bidra till förverkligandet av framtidens lösningar, säger Thorbjörn Larsson, generalsekreterare på Barncancerfonden. 

Gåvan, den andra i 20-miljonersklassen på ett år, tyder på ett ökande engagemang. När gåvor från företag sjönk till följd av pandemin har allmänhetens givarvilja varit stabil - antalet enskilda gåvor från privatpersoner till Barncancerfonden ökade under 2020 och vid årsskiftet 2020/2021 hade antalet Barnsupportrar, månadsgivare, ökat med 10,8 procent jämfört med föregående år. Det går i linje med en undersökning från branschorganisationen Giva Sverige. Den visade att det vikande engagemang som befarades till följd av pandemin uteblev, gåvor och donationer till ideella organisationer har under året i stor utsträckning burits av privatpersoner. 

Största forskningssatsningen 

Tack vare fortsatt stöd kan Barncancerfonden nu göra sin största forskningssatsning någonsin. Under de kommande fem åren ska forskningsbudgeten öka, från dagens 260-300 miljoner kronor per år till en ökning med upp till 60 miljoner kronor årligen. 

– Som organisation har vi mycket kvar att göra, vi vill att fler barn ska överleva cancer och få göra det med så få komplikationer som möjligt. För att klara det är vi beroende av allmänhetens fortsatta stöd, och vi är oerhört tacksamma för det förtroende som allmänheten, filantroper, stiftelser och företag visar oss, säger Thorbjörn Larsson. 

Om barncancer

  • Varje dag insjuknar ett barn i Sverige av cancer och en hel familj drabbas.
  • Cancer är den vanligaste dödsorsaken bland barn mellan 1 och 14 år i Sverige.
  • Cirka 85 procent av barnen överlever, men det varierar mycket beroende på cancertyp.
  • 7 av 10 överlevare drabbas av sena komplikationer.