Angelica Loskog vid Uppsala universitet beviljas tre miljoner för forskning kring immunstimulerande genterapi

Barncancerfonden har beslutat att bevilja 150 miljoner i anslag till svensk barncancerforskning. Medlen går till forskare som kan skapa kraft och kontinuitet i forskningen om barncancer. Angelica Loskog vid Uppsala universitet beviljas 3 000 000 kronor under tre år för forskning kring immunstimulerande genterapi för att stärka CAR-T-celler.

Angelica Loskog, adjungerad professor vid Uppsala universitet har beviljats anslag för att utveckla nya virus-baserade genvektorer som bär med sig immunstimulerande gener till tumörknutor.

– Jag är både glad och stolt över årets tilldelning från Barncancerfonden.Vi har tidigare introducerat CAR-T-celler för B-cells-leukemier och lymfom i Sverige genom akademiska kliniska prövningar. Lymfom är utmanande att behandla på grund av att tumören växer i knutor som kan vara svåra att penetrera för CAR-T-celler. Knutorna är också fulla av immunhämmande ämnen som tumören producerar för att undkomma immunförsvaret. Vårt nästa steg är nu att skapa immunstimulerande genterapi som är extra bra för att stödja CAR-T-celler. Vår förhoppning är att detta projekt ska leda till en ny kombinationsterapi för CAR-T-celler som i slutändan ökar chanserna till respons och överlevnad hos barn som drabbas av leukemi eller lymfom, säger Angelica Loskog.

– Trots att allt fler överlever barncancer innebär många diagnoser fortfarande en dödsdom. Tack vare gåvor från privata aktörer bidrar vi till forskning som kan ge svar och lösningar för de allra svåraste fallen. Dessutom premieras forskning som leder till att de barn som överlever ges bättre möjligheter i livet efter att de tillfrisknat, säger Thorbjörn Larsson, generalsekreterare för Barncancerfonden.

Barncancerfonden fortsätter att vara den enskilt största finansiären av svensk barncancerforskning. Ansökningarna bedöms av Barncancerfondens oberoende forskningsnämnder.
 
Sedan Barncancerfonden bildades för nästan 40 år sedan har mer än 3,5 miljarder kronor gått till forskningen om barncancer.

För mer information om Barncancerfondens tilldelning av forskningsanslag kontakta Johannes Hylander, presskontakt Barncancerfonden, telefon: 070-949 11 92.