85 barncancerforskare delar på 85 miljoner i årets höstutlysning

Barncancerfonden ökar sina höstanslag med tolv miljoner jämfört med förra året. 85 forskare får sammanlagt 85 miljoner till 90 olika projekt inom barncancerområdet. 13 olika lärosäten från norr till söder, samt ett i Danmark, finns representerade med Karolinska Institutet i toppen.

– Det är våra fantastiska givare, både privatpersoner och företag som gör det möjligt för oss att finansiera så många forskningsprojekt, säger Kerstin Sollerbrant, forskningschef på Barncancerfonden.

Stora satsningar görs på forskning om nya diagnosmetoder och behandlingar för leukemi, hjärntumörer och cancer i nervsystemet. Men Barncancerfonden finansierar även vårdforskning om hur barn som överlever cancer påverkas av sin behandling, så kallade seneffekter och hur till exempel föreställande lek kan öka barnens välbefinnande under sjukdomstiden.

– Vi är glada över möjligheten att stödja forskning på flera olika områden. Det behövs för att vi kontinuerligt ska kunna bygga bästa möjliga barncancervård i Sverige, säger Kerstin Sollerbrant.

Sedan 1970-talet har det skett dramatiska förbättringar inom barncancerområdet – från att tre av fyra barn som insjuknade i cancer dog – till dagens situation när 80 procent av barnen överlever.

– Utvecklingen har varit fantastisk och det är hoppingivande att se att det finns så många lovande forskningsprojekt inom barncancer runt om i Sverige. Men vår vision är att barncancer ska utrotas och här har vi en bra bit kvar, cancer är fortfarande den vanligaste dödsorsaken bland barn mellan 1 och 14 år i Sverige, säger Kerstin Sollerbrant.

169 forskare har tillsammans skickat in 177 ansökningar om medel i årets höstutlysning. Av dessa får 85 forskare över hela landet dela på totalt 85 miljoner. Vid Karolinska Institutet, som är ett viktigt centrum för forskning om barncancer, får 34 forskare ta del av drygt 30 miljoner kronor i anslag. Stark tvåa är Lunds Universitet med 21 projekt och 19 miljoner kronor.

Barncancerfonden fortsätter att vara den enskilt största finansiären av svensk barncancerforskning. Sedan Barncancerfonden bildades för drygt 30 år sedan har över två miljarder kronor gått till den svenska forskningen om barncancer. Två gånger om året utlyser Barncancerfonden medel till forskning. Ansökningarna bedöms av Barncancerfondens forskningsnämnder.

Anslagen i siffror: Fördelning mellan män och kvinnor
Kvinnor: 41 719 112 kronor (49 procent)
Män: 43 176 200 kronor (51 procent)

På Barncancerfondens webbplats finns en fullständig förteckning av alla forskare och projekt som har beviljats anslag.


För mer information, vänligen kontakta: 

Maria Tegin, pressansvarig
Telefon: 08-584 209 60 
E-post: maria.tegin@barncancerfonden.se

Ylva Andersson, informationsansvarig
Telefon: 08 – 584 209 06 
E-post: ylva.andersson@barncancerfonden.se