Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg

4,8 miljoner kronor till Göteborgs universitet för barnonkologisk forskning

Barncancerfonden har delat ut 4,8 miljoner kronor till Göteborgs universitet för barnonkologisk forskning 2023. Sahlgrenska universitetssjukhuset fick i samma utlysning 2 miljoner kronor.

Barncancer är inte en diagnos utan många olika och både vård och forskning bedrivs oftast i nationell men också internationell samverkan. Barncancerfonden är den enskilt största finansiären av svensk barncancerforskning och stödjer projekt som går från basal grundforskning, via klinisk patientnära forskning till forskning som följer upp hur överlevare av barncancer mår, både fysiskt och psykiskt.

Årets projektutlysning innebär att 125 miljoner kronor fördelas till 62 projekt inom barncancerområdet och av dessa går 4 800 000 kronor till Göteborgs universitet och 2 000 000 kronor till Sahlgrenska universitetssjukhuset.

De forskningsprojekt som beviljas medel speglar de behov som finns menar Britt-Marie Frost, Barncancerfondens forskningschef.

– Det handlar mycket om att genom ny teknik och tillgång till mer genetisk information kunna minska både över- och underbehandling men också hitta nya läkemedel som immunterapier och precisionsläkemedel som vi sedan kan kombinera på olika sätt för bättre effekt. Behovet av att få fram nya läkemedel och mer individanpassade behandlingar är stort. Vi måste få in fler av de nya typer av läkemedel som nu utvecklas för test och godkännande för barn.

De projekt som erhöll störst anslag är:

Karin Mellgren:
AML-En jämförande studie mellan olika konditioneringsregimer vid AML
Tilldelas 2 400 000 kr under 3 år

Tanmoy Mondal:
RNA-epitranskriptom av högriskneuroblastom: sjukdomsmekanism och terapi
Tilldelas 2 000 000 kr under 2 år

Här finns alla beviljade ansökningar:https://www.barncancerfonden.se/for-forskare/forskningsanslag/beviljade-forskningsanslag-och-tjanster/