Karolinska Institutet

46 miljoner kronor till Karolinska Institutet för barncancerforskning

Barncancerfonden är den enskilt största finansiären av svensk barncancerforskning och stödjer projekt som går från basal grundforskning, via klinisk patientnära forskning till forskning som följer upp hur överlevare av barncancer mår, både fysiskt och psykiskt. Karolinska Institutet är den största mottagaren när Barncancerfonden delar ut medel till forskning 2022.

Barncancerfonden delar i december ut 140 miljoner kronor till barncancerforskning. 46 av dessa går till Karolinska Institutet och kommer bland annat att bidra till studier som syftar till att utveckla nya immunterapier, effektivare kemoterapi för leukemidrabbade, undersöka om det finns ärftliga komponenter som avgör varför barnen drabbas, hur fertiliteten kan säkras för unga pojkar som drabbas av cancer samt ett stort nordiskt samarbetsprojekt där forskarna följer hur det går för barnen när det gäller deras hälsa, utbildning, arbetsliv, inkomst, om man bildar familj och skaffar barn.

– Vi har sett stora framgångar i behandlingar av flera diagnoser under de senare åren men det finns fortfarande många viktiga områden där vi behöver mer forskning. Det handlar om att kunna sätta mer exakta diagnoser, ta fram bättre och mer målinriktade behandlingar men också hur omvårdnaden av barnen kan bli bättre under de oftast tuffa cancerbehandlingarna, säger Britt-Marie Frost, forskningschef på Barncancerfonden.

Tack vare ny kunskap och nya tekniker kan allt fler barn få mer skräddarsydd behandling, så kallad precisionsmedicin.

– Helgenomsekvenseringen som vi just nu inför inom barnonkologin hoppas vi mycket på, både ur ett forsknings- och behandlingsperspektiv. Sekvenseringen ökar också upp för fler internationella samarbeten då vi har etablerade biobanker och populationsbaserade register, säger Britt-Marie Frost.

De fyra högst rankade projekten på Karolinska Institutet är:

  • Banbrytande teknologi, så kallad proteogenomik, för att utveckla immunoterapier för barn med ALL. Janne Lehtiö, Karolinska Institutet och SciLife Lab
  • NK cells terapi mot hematologisk barncancer. Karl Johan Malmberg, institutionen för medicin, Karolinska Institutet
  • Att övervinna läkemedelsresistens vid akuta leukemier med SAMHD1-hämmare, Sean Rudd, Karolinska institutet, SciLifeLab
  • Livet efter barncancer i Skandinavien – sena effekter och socioekonomiska konsekvenser. Maria Feychting, Institutet för miljömedicin, Karolinska institutet