192 pågående forskningsprojekt och familjestöd för miljoner

Barncancerfonden arbetar mot visionen att utrota barncancer. För att nå dit görs stora satsningar på forskning, samtidigt som de barn och familjer som drabbas erbjuds stöd på olika sätt. I två nya faktablad sammanfattar Barncancerfonden dessa delar av sin verksamhet. Informationen finns i nedladdningsbara pdf:er.

Råd och stöd
Under 2014 använde vi 29,3 miljoner av våra insamlade medel till att ge råd och stöd till barn med cancer och deras familjer. Pengarna går till syskonstöd, ungdomsverksamhet, råd till familjer i skolfrågor, konsultsjuksköterskor som hjälper familjerna på landets barncancercenter, och mycket mer. 
Läs om Barncancerfondens aktuella arbete inom Råd och stöd

Forskning
Barncancerfondens totala stöd till forskningen är omfattande. Omkring hundra forskare finansieras helt eller delvis av Barncancerfonden och 192 forskningsprojekt får finansiering under längre eller kortare tid. 
Läs om Barncancerfondens forskningssatsningar 2015.

Sedan Barncancerfonden bildades för drygt 30 år sedan har över 2 miljarder kronor gått till den svenska barncancerforskningen.