Generalsekreterare Thorbjörn Larsson, Barncancerfonden

150 miljoner till barncancerforskning om de svåraste gåtorna

Barncancerfonden har beslutat att bevilja 150 miljoner i anslag till svensk barncancerforskning. Medlen går till forskare som kan skapa kraft och kontinuitet i forskningen om barncancer. I år beviljas bland annat projekt om nya behandlingsmetoder vid barnleukemi och spetsforskning om blodkärl vid hjärntumörer hos barn.

– Trots att allt fler överlever barncancer innebär många diagnoser fortfarande en dödsdom. Tack vare gåvor från privata aktörer bidrar vi till forskning som kan ge svar och lösningar för de allra svåraste fallen. Dessutom premieras forskning som leder till att de barn som överlever ges bättre möjligheter i livet efter att de tillfrisknat, säger Thorbjörn Larsson, generalsekreterare för Barncancerfonden.

– Jag är både glad och stolt över att beviljas medel från Barncancerfonden.Vi har tidigare introducerat CAR-T-celler för B-cells-leukemier och lymfom i Sverige genom akademiska kliniska prövningar. Lymfom är utmanande att behandla på grund av att tumören växer i knutor som kan vara svåra att penetrera för CAR-T-celler. Knutorna är också fulla av immunhämmande ämnen som tumören producerar för att undkomma immunförsvaret. Vårt nästa steg är nu att skapa immunstimulerande genterapi som är extra bra för att stödja CAR-T-celler. Vår förhoppning är att detta projekt ska leda till en ny kombinationsterapi för CAR-T-celler som i slutändan ökar chanserna till respons och överlevnad hos barn som drabbas av leukemi eller lymfom, säger Angelica Loskog.

Barncancerfonden är den enskilt största finansiären av svensk barncancerforskning. Ansökningarna bedöms av Barncancerfondens oberoende forskningsnämnder. Sedan Barncancerfonden bildades för nästan 40 år sedan har mer än 3,5 miljarder kronor delats ut till forskning om barncancer. En viktig del av detta är bidrag till infrastruktur såsom databanker och register.

– Många av de projekt som får medel i denna omgång använder de register och databaser som Barncancerfonden finansierar. Den typen av infrastruktur förtjänar dock en långsiktigare finansiering. Om staten tog ett ökat ansvar för det skulle Barncancerfonden kunna stötta ännu fler löpande forskningsprojekt, säger Thorbjörn Larsson.

För mer information om årets tilldelning: Beviljade forskningsanslag och tjänster | Barncancerfonden

För mer information om Barncancerfondens tilldelning av forskningsanslag kontakta Johannes Hylander, presskontakt Barncancerfonden, telefon: 070-949 11 92.