​15 miljoner till medicinteknik

15 miljoner kronor om året. Så mycket öronmärker Barncancerfonden till medicinteknisk forskning för att barn ska få bättre vård under cancertiden. Fram till den 4 april kan forskare ansöka om årets anslag.

– Vi vill bidra till att lösa problem av teknisk karaktär. I dag används ofta samma utrustning som till vuxna, och vårdpersonalen får komma på sina egna lösningar. Vi tänker barn från början, säger Kerstin Sollerbrant, forskningschef på Barncancerfonden.

Med tvärvetenskapliga samarbeten, från nanoteknik till barnonkologi, ska cancersjuka barn få ett bättre liv under sin behandling. Forskningen kan underlätta för vårdpersonalen och minska förekomsten av sena komplikationer.

Varje år sedan startåret 2011 beviljas omkring sju nya projekt finansiering av Barncancerfonden.

– Tanken är att forskningen ska kunna vara vården tillgodo inom fem år. Det är kort tid i de här sammanhangen, säger Kerstin Sollerbrant.

Ansökan sker på Barncancerfondens webbplats.


De fick anslag för medicinteknisk forskning 2016

Klas Blomgren, Karolinska institutet
Återställning av inflammatorisk jämvikt för att motverka hjärnskada efter strålbehandling
Anslag: 3 924 856 kr under tre år

Tufve Nyholm, Uppsala Universitet
MR-kontrollerad strålbehandling för säkrare leverans och mindre biverkningar
Anslag: 1 861 144 kr under tre år

Örjan Smedby, Kungl. Tekniska Högskolan
Bättre vård för hjärntumörer hos barn med nya bildverktyg 
Anslag: 3 000 000 kr under tre år

Maja Sohlin, Sahlgrenska Universitets-sjukhuset 
Magnetkamerabilder som planeringsunderlag vid strålbehandling av barn
Anslag: 1 800 000 kr under tre år

Fredrik Westerlund, Chalmers tekniska högskola
Mätning av DNA-skador som ett sätt att individanpassa cancerbehandling med cellgifter.
2 000 000 kr under tre år

Karin Wårdell, Linköpings universitet
Fluorescenstekniker för hjärntumöroperation på barn Linköpings universitet
2 414 000 kr under tre år