13 miljoner till forskning om barncancer i Uppsala

Barncancerfonden anslår 84 miljoner till forskning om barncancer under 2014. Därmed sprängs för första gången drömgränsen på 75 miljoner – och det med råge.

I Uppsala får 11 forskare ta del av projektanslag på totalt 13,2 miljoner kronor – en dubblering jämfört med förra året.

– Barncancerfondens stöd är helt avgörande för vårt arbete att förbättra behandlingen av de svåraste formerna av blodcancer som drabbar barn, säger Uppsalaforskaren Linda Holmfeldt, just nu verksam vid prestigesjukhuset St. Jude Children's Research Hospital i Memphis i USA.

Ungefär 300 barn och ungdomar insjuknar varje år i cancer i Sverige – i hela världen är siffran
250 000. De vanligaste formerna av barncancer är leukemier och hjärntumörer, cancertyper som tillsammans står för mer än hälften av alla diagnoser.

I Uppsala går under tre år totalt 1,5 miljoner kronor till forskning för att öka kunskapen om de mest svårbehandlade formerna av leukemi. Det gäller akuta leukemier som AML, akut myeloisk leukemi, där de sjuka barnen ofta drabbas av återfall. AML är också en svårbehandlad cancerform där ett prioriterat område är att karaktärisera förändringar i cellerna som kan förklara motståndskraften mot cytostatika.

– Förhoppningen är att öka kunskapen om hur cancercellerna styrs och ge oss nya möjligheter att förbättra behandlingen, förklarar Linda Holmfeldt.

Övriga forskare i Uppsala som får anslag från Barncancerfonden är: Anna Dimberg, Britt-Marie Frost, Finn Hallböök, Mats Hansson, Justyna Leja, Annika Lindahl Norberg, Gustaf Ljungman, Angelica Loskog, Kristina Nilsson och Louise von Essen.

Barncancerfondens totala projektanslag för 2014 omfattar flera breda forskningsfält. Stora satsningar görs på forskning om leukemi, hjärntumörer och cancer i nervsystemet. Även helt nya initiativ för att stärka forskningsområdet tas.Totalt får 85 forskare över hela landet del av de rekordstora anslagen till forskningsprojekt om barncancer.

– Det är generösa gåvor från både privatpersoner och företag som möjliggör finansieringen av extra många lovande projekt, säger Olle Björk, generalsekreterare för Barncancerfonden. Vi har både slagit insamlingsrekord och samtidigt kunnat använda delar av vårt kapital för att klara våra ambitiösa initiativ.

Barncancerfonden fortsätter att vara den enskilt största finansiären av svensk barncancerforskning. Forskningsanslagen utses i nationell konkurrens en gång per år. Ansökningarna bedöms av Barncancerfondens forskningsnämnder som även tar hjälp av externa specialister samt av representanter från Barncancerfondens medicinska arbetsgrupp.

Sedan Barncancerfonden bildades för drygt 30 år sedan har närmare 2 miljarder kronor gått till den svenska forskningen om barncancer.

För mer information, vänligen kontakta:

Linda Holmfeldt, FD, fil dr
Telefon: +1901-721-36 38

Marika Cassel, Forskningssamordnare, Barncancerfonden
Telefon: 08-584 209 38
E-post: marika.cassel@barncancerfonden.se

Ylva Andersson, PR-chef, Barncancerfonden
Telefon: 08-584 209 06
E-post: ylva.andersson@barncancerfonden.se