Insamlat hittills: 0 kr

0%

Mål: 10 000 kr

Insamlingen har stängt
Målsättning: 0 kr

Till minne av alla som har gått bort i cancer.

I december år 2009 avslutade jag min cancerbehandling och friskförklarades. Många människor som har drabbats av cancer har inte kunnat säga samma sak. Vore det inte för forskningen och alla de fina människor som har bidragit till forskningen med donationer och annan hjälp så hade jag med stor sannolikhet inte heller kunnat säga det. Cancern har tagit många liv och förstört många andra. Tillsammans kan vi bidra med det vi kan för att rädda nutida och framtida liv.

Varje krona räknas. Inga donationer är för små, alla bidrag uppskattas.