Insamlat hittills: 700 kr

0%

Mål: 1 000 000 kr

Insamlingen har stängt
Målsättning: 1 000 000 kr

PROJEKT BARNCANCERFORSKNING

Det finns ingen värre start på livet för en människa!

Ett barn är oftast så starkt att det överlever en cancerbehandling.

Därför har jag valt att lägga fokus här. Det är långt ifrån den första gången jag skänker pengar till denna slags forskning. Fast denna gången vill jag se större summor och därav startar jag en gemensam insamling för alla de som tillsammans med mig själva vill bidra!

Vi har inte fullständigt botemedel för cancer. Därför tror jag på forskningen just kring barncancer. Kan vi knäcka koden för att bota cancer hos barn, så kan vi knäcka botemedlet till en av dagens dödligaste sjukdomar.

För att kunna forska krävs det pengar och för att kunna finansiera just barncancerforskning behövs det privata medel. Därför startar jag denna insamling 2016-02-17. Insamlingen är helt fristående för självisk innebörd !!

Pengarna som kommer in via insamlingen går till barncancerfondens ändamål, det vill säga forskning, information och familjestöd.

( Längre ner på sidan under "Därför startade jag insamlingen" finner du information om vad pengarna går till, ekonomi i Barncancerfonden, insamlingspolicy, stadgar, riktlinjer för kapitalförvaltning, styrning/ledning/kontroll samt Barncancerfondens generalsekreterare samt H.M. Drottning Silvias beskyddarskap)

ALLA och oavsett summa är välkomna att bidra! SPRID RUNT JORDKLOTET!!

Pengarna som kommer in via insamlingen går till barncancerfondens ändamål, det vill säga forskning, information och familjestöd.

---> Ekonomi i Barncancerfonden: http://www.barncancerfonden.se/om-oss/var-organisation/oppenhet-och-transparens

---> Insamlingspolicy: http://www.barncancerfonden.se/om-oss/var-organisation/oppenhet-och-transparens/insamlingspolicy

---> Stadgar: http://www.barncancerfonden.se/om-oss/var-organisation/oppenhet-och-transparens/stadgar

---> Riktlinjer för kapitalförvaltning: http://www.barncancerfonden.se/om-oss/var-organisation/oppenhet-och-transparens/riktlinjer-for-kapitalforvaltning

---> Styrning, ledning, kontroll: http://www.barncancerfonden.se/om-oss/var-organisation/oppenhet-och-transparens/styrning-ledning-och-kontroll

---> Generalsekreterare: Per Leander

---> H.M. Drottning Silvias beskyddarskap av Barncancerfonden: http://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmdrottningsilvia/beskyddarskap.4.7c4768101a4e8883780001912.html

---> Vad innebär beskyddarskap: http://www.kungahuset.se/monarkinhovstaterna/hovstaternasorganisation/hovmarskalksambetet/beskyddarskap.4.4ea495e313c19c119aac983.html

Senaste bidragen till insamlingen

  • Anonym

    Projektledaren

  • Anonym

    Kim Lundahl

Här kan du bidra på ett enkelt sätt!

Scanna QR-koden till höger i din Swish-app och bidra med valfri gåva.

Scanna här!