Insamlingen har stängt
Målsättning: 0 Kr

Insamling via LinkedIn (Håkan Sonesson)

Jag har mycket svårt att acceptera de lidande som uppkommer när ett barn får diagnosen cancer.

Att ett barn ska behöva uppleva både fysiskt och psykiskt lidande gör mig ledsen och frustrerad långt ner i själen. Jag tror alla kan identifiera sig med den känsla av maktlöshet som drabbade föräldrar, släktingar och vänner känner när ett barn i dess närhet drabbas. Jag vill med detta uppmana alla att skänka en frivilliga summa till Barncancerfonden som en symbol för medmänsklighet och empati för alla drabbade barn och familjer därute i Sverige.