Insamlat hittills: 700 kr

7%

Mål: 10 000 kr

Insamlingen har stängt
Målsättning: 10 000 kr

Barnens Lopp

I samband med Husbyfestivalen kommer Lingua Franca Kommunikationsbyrå att organisera ett löparlopp. Med detta lopp vill vi föra samman barn, ungdomar, föräldrar, engagerade vuxna, företag och hjälporganisationer såsom, Barncancerfonden, BRIS, Trygga barnen m.fl.

Huvudsyftet med detta event är att synliggöra viktiga organisationer inför en målgrupp som annars kan vara svår att nå ut till.

Barnens Lopp ska bidra till det som egentligen borde vara självklart – att alla barn och ungdomar blir sedda på ett positivt sätt oavsett etnicitet, bakgrund, tillhörighet eller vart man bor. Här är det fokus på interaktivitet och innovation då det skapar en mötesplats för flera aktörer. Det blir ett unikt promotiontillfälle för olika företag/organisationer som annars saknar goda kommunikationskanaler till den multikulturella marknaden.

Idén föddes när en medarbetare från LFKB deltog i Barncancerfondens skidlopp 2014, och önskade se liknande initiativ i förorten. Många i de s.k. socioekonomiskt utsatta orter lever i ett utanförskap och deltar sällan i samhällsinitativ utanför orten. Vi misstänkte då att många förmodligen inte hade god kännedom om vilka hjälporganisationer som finns och hur de jobbar. Därför tackade vi snabbt ja när Stödtorget gav oss i uppdrag att skapa kontakt mellan de boende i Husby och viktiga hjälporganisationer. Med Husbykravallerna fortfarande färskt i minnet ville Stödtorget skapa en medvetenhet kring det stöd barn och ungdomar kan få när situationer uppstår och behov uppstår. En förhoppning var att det skulle bidra till att minska den rådande misstänksamheten gentemot myndigheter såsom polisen, och skapa en kontaktyta för kommunikation.

Vi på LFKB valde att bjuda in till ett löplopp då vi tyckte det passade stora som små och fungerade bra för gruppaktiviteter. Loppet blir ett ypperligt tillfälllet, -både vid start och mål – att skapa möten och interagera med deltagarna.

Vi vill med loppet se en början till ett långsiktigt arbete för att bibehålla kontakten och uppmuntra till framtida event där engagemang frodas och en gemenskap uppstår.

Läs mer på barnenslopp.se

Senaste bidragen till insamlingen

  • Anonym

    S

  • Anonym

Här kan du bidra på ett enkelt sätt!

Scanna QR-koden till höger i din Swish-app och bidra med valfri gåva.

Scanna här!