Möte AML2012 NOPHO-DBH-ISP + MRD arbetsgrupp

AML (akut myeloisk leukiemi) är en blodcancer som, i motsatsen till ALL (akut lymfatisk leukemi), alltid har varit relativt svårbehandlad. Under de senaste åren har vi dock sett en klar ökning i överlevnad av även AML-patienter. Idag botar vi med vårt nuvarande NOPHO-DBH ISP AML-2012- protokoll över 80% av barn med AML. Detta är en klar förbättring jämfört med tidigare behandlingsprotokoll och inget annat AML-behandlingsprotokoll har uppvisat bättre resultat. För att öka antalet patienter som botas, behövs internationellt samarbete; dels för att samla kompetens, dels för att få ett tillräckligt stort antal patienter för att kunna utvärdera utfallet av ett behandlingsprotokoll inom rimlig tid. Av den anledning har den Nordiska NOPHO-organisationen, som tog initiativet till AML-2012-protokollet, gått ihop med Nederländerna, Belgien, Hong Kong, Spanien, Israel och snart även Portugal för att få det nödvändiga antalet patienter. Det är Jonas Abrahamsson som är ansvarig (PI- principal investigator) för hela protokollet. Den ovannämnda AML-arbetsgruppen samlas två gånger årligen för att följa utfallet av behandlingsprotokollet och för att identifiera eventuella problem som uppstår. Vid mötet diskuteras även ovanliga och komplicerade patienter. AML-2012-protokollet blev så framgångsrikt bland annat för att man i mycket högre omfattning, jämfört med tidigare, låter behandlingssvaret mätt i benmärgen, en så kallad MRD-analys, styra den fortsatta behandlingen. Då MRD-analysen är tekniskt mycket krävande och då det är oerhört viktigt att MRD- analysen görs på exakt samma sätt i alla deltagande länder, skapades en separat MRD-grupp. Denna grupp är således kopplad till AML-gruppen och träffas vart till vartannat år. I anslutning till AML-gruppmötet i mars, kommer även MRD-gruppen träffas och medlemmarna i dessa grupper kommer att ges möjlighet att vara med på varandras möten.