Inför regiondag Västerås

Vårdprocessgruppen (VPG)inom barnonkologi RCC Uppsala/Örebro regionen, träffas regelbundet och har i samband med den årliga regiondagen (utbildningsdag för personal) halvdagsmöte inkl övernattning för att effektivt kunna delge hela regionen vad vi arbetar med.

Alla i vårdprocess gruppen jobbar med barnonkologi på resp. hemsjukhus. Vi arbetar ständigt med Kompetensförsörjning och kompetensutveckling. Vi fortsätter med arbetet kring överföring till vuxenvård via Vårdprogrammet för uppföljning efter barncancer. Vi har nu två arbetsgrupper inom VPG en koncentrerar sig på kommunikation och den andra på rehabilitering, arbetet kommer att redovisas och diskussion om hur vi ska gå vidare. Vi jobbar för att alla barn i vår region ska ha samma rättigheter.