Frontiers in Cancer Research and Therapy

2020 års konferens fokuserar på fem huvudteman; reglering av metastasbildning, målsökande behandling av tumörmikromiljön, imaging och artificiell intelligens molekylära signaleringsvägar i cancer, samt nya behandlingsmetoder. Därtill har vi en session dedikerad till forskning och utveckling inom urologisk cancer, ffa prostatacancer och njurcancer. Vi har samlat talare som representerar framförallt klinisk forskning och driver kliniska studier. Att samla Europas och världens ledande cancerforskare på samma plats och ta del av opublicerat material innebär en unik möjlighet att lära sig det senaste inom det breda fältet och specifikt om de fyra huvudområdena. Det ger dessutom chans att få möta erfarna forskare och knyta nya kontakter. Vi är övertygade om att konferensen kommer att få stor betydelse för svensk barn- och cancerforskning och förväntar oss att konferensen kommer att stimulera forskningen inom detta mycket spännande område och driva utvecklingen framåt mot mer effektiva cancerläkemedel.

2020 års konferens täcker ett brett spektrum från tumörbiologisk grundforskning till skräddarsydd cancerbehandling och fokuserar inom fem områden: reglering av metastasbildning, målsökande behandling av tumörmikromiljön, imaging och artificiell intelligens molekylära signaleringsvägar i cancer, samt nya behandlingsmetoder. Därtill har vi en session dedikerad till forskning och utveckling inom urologisk cancer. Samtliga dessa områden tar en central plats inom dagens barncancerforskning. Flera internationella experter och barncancerforskare inom dessa områden är inbjudna talare. Att samla Europas och världens ledande cancerforskare på samma plats och ta del av opublicerat material innebär en unik möjlighet att lära sig det senaste inom det breda fältet och specifikt om de fem huvudområdena. Det ger dessutom chans att få möta erfarna forskare och knyta nya kontakter.