Frukostseminarium - Barncancerrapporten 2018

De senaste åren har vi kunnat läsa om hur svenska föräldrar på egen hand samlar in pengar till behandlingar på utländska kliniker åt sina svårt cancersjuka barn. I Barncancerrapporten 2018 undersöker vi varför, och hur många som åker.

 Vi kartlägger även under vilka andra omständigheter drabbade barn i Sverige behandlas eller deltar i studier utomlands - och förklarar varför mer forskning är den enda vägen framåt.

Under seminariet får vi bland annat lyssna till ett panelsamtal om de svåra etiska dilemman som man som förälder ställs inför när det ofattbara inträffar: ett barn drabbas av cancer som idag inte har någon bot.

Medverkande:

Kerstin Sollerbrant, forskningschef Barncancerfonden
Anders Castor, barnonkolog och klinisk etiker
Ingrid Øra, forskare och barnonkolog vid HOPE, Sveriges första centrum för klinisk prövning av läkemedel för barn med cancer
Föräldrarna till Alicia och Eric, två barn som båda har gått bort i cancer. Alicias föräldrar valde att åka utomlands för behandling och Erics föräldrar valde att stanna i Sverige.
Moderator: Kattis Ahlström

Vid eventuella frågor kontakta ylva.andersson@barncancerfonden.se