25th Anniversary of the KI Childhood Cancer Research Unit

Ett symposium med anledning av Barncancerforskningsenhetens 25-årsjubileum ämnat att inspirera många olika forskare och kliniskt verksamma inom barnonkologin inte bara från Stockholm utan hela Norden.

Torsdagens program innehåller koncentrerade föreläsningar (med ett fokus på nyblivna (junior)gruppledare) över pågående och planerad barncancerforskning vid Karolinska Institutets Barncancerforskningsenhet, den första i sitt slag i Norden. Olika projekt och samarbeten beskrivs, men också tidigare medarbetare beskriver nuvarande forskning vid andra centra. En postersession (med bidrag från doktorander och postdoktorer verksam vid KI) med bred uppslutning följer sen, där gott om tillfälle till vetenskapliga diskussioner erbjuds liksom god social samvaro. Fredagens symposium inkluderar internationellt framstående representanter för barncancerforskningens olika områden. Fördelar och nackdelar att samordna hela landets barncancerbehandling och -forskning kommer att belysas av Rob Pieters. Nya paradigmer för kliniska studier på ALL kommer att framföras av Mats Heyman. Vidare kommer framtiden för immunterapi av solida tumörer och rollen av nya målriktade terapier diskuteras. En prominent roll kommer även tumörgenetik och tumörheterogenitet inta. Omvårdnad, livskvalitet och psykosociala faktorer kommer att beskrivas av Pamela Hinds och Julia Challinor. Onkopolitik för att skapa nationella och internationella förutsättningar för den bästa möjliga barncancerbehandlingen kommer Gilles Vassal att tala om. Såväl föreläsningssessionerna som postersession och pauser samt social samvaro kommer att erbjuda många tillfällen till frågor och diskussion. Särskild tid för diskussion och sammanfattande synpunkter finns avsatt i programmet.