SuperSnöret - världens viktigaste snöre

SuperSnöret berättar en unik historia. Pärla för pärla skapar cancersjuka barn och ungdomar sitt eget SuperSnöre som bygger på vad de gått igenom under sin cancerbehandling.

Olika pärlor symboliserar olika delar i behandlingen; till exempel en pärla för att sova på sjukhuset, en för röntgen, en för strålbehandling och så vidare. Varje barn och ungdom skapar på så vis sitt eget Supersnöre som berättar en unik historia.

SuperSnöret hjälper till att förklara det svåra 

SuperSnöret är inte bara en kul grej att samla på. Det hjälper också till att bearbeta det svåra.

Barnen och ungdomarna är ofta mycket stolta över sitt SuperSnöre. Pärlorna skapar en färgrik och konkret bild av det som är så abstrakt och svårt att förstå för många. De synliggör vad som händer.

SuperSnöret ökar förståelsen

Genom SuperSnöret får barnet en bättre förståelse för behandlingens olika steg och får grepp om situationen. Tillsammans med föräldrarna kan barnet "läsa" snöret och prata om vad som hänt på sjukhuset. Föräldrar och personalen på sjukhuset kan använda pärlorna för att förbereda vad som kommer att ske framöver. Med SuperSnöret i handen kan barn och ungdomar berätta sina historier på ett tydligt sätt för bland andra klasskompisar, mormor eller farfar.

En symbol för att minnas

När behandlingen är färdig är SuperSnöret ett färgglatt minne efter en intensiv period. För familjer där barnet har gått bort på grund av cancer har supersnöret visat sig vara en viktig symbol och ett minne som ofta får en speciell plats i hemmet.

färggrannt snöre med superpärlor

Så funkar det

Några dagar efter diagnosen får barnet/ungdomen en vaxtråd med sin första Superpärla – Hoppets pärla – och några bokstavspärlor som visar barnets namn. Sedan tillkommer pärlor som symboliserar olika delar i behandlingen.

Till exempel cytostatikabehandling, sjukhusvistelse, röntgen, en lumbalpunktion, ett stick i fingret eller en operation. Pärla för pärla skapar varje barn och ungdom sitt unika SuperSnöre som berättar deras egen behandlingshistoria. Det används inte som ett halsband - utan som ett SuperSnöre som visar vad patienten har varit med om och hur supermodig han eller hon är.

Gratis för barn upp till 18 år

SuperSnöret finns gratis för alla barn och ungdomar mellan 0 och 18 år som får en cancerbehandling. Om barnet är yngre än tre år ska det alltid finnas en vuxen i närheten när barnet har SuperSnöret i handen. Även om pärlorna är giftfria ska de inte stoppas i munnen. Det är barnet/ungdomen själv som bestämmer om han eller hon vill samla på pärlorna eller inte. Man kan börja eller avsluta sitt snöre precis när man vill under behandlingen.

Finns över hela landet

Superpärlorna finns på alla sex barncancercentra i Sverige och många av regionsjukhusen. I början hjälper personalen till med vilka pärlor som ska träs på, men så småningom är det upp till var och en att be om de pärlor man ska ha. Man kan få pärlorna av personalen i mån av tid. Efter det att pärlan "Slutförd behandling" delats ut så är supersnöret färdigt. Inga pärlor delas ut vid efterkontroller. Pärlorna går inte att köpa för privat bruk. 

SuperSnörets historia

SuperSnöret har utvecklats av VOKK, Barncancerfondens motsvarighet i Holland, och heter där Kanjerketting.

Numera används samma koncept i flera olika länder, bland annat i Tyskland, Österrike, Belgien och Skottland. Liknande system finns i bland annat Kanada, USA, Japan och Nya Zeeland.

Barncancerfonden Västra tog det till Sverige 2012 och tack vare de lokala föreningarna finns de nu på landets alla barncancerenheter.