Inför undersökningen

Sjukvårdsrådgivningen 1177 har tagit fram ett material som heter Barnavdelningen. Det riktar sig direkt till barn som ska genomgå undersökningar eller behandlingar på sjukhus eller vårdcentraler.

Barnavdelningens tecknade filmer med interaktiva inslag förbereder barnen, som gärna kan titta tillsammans med föräldrar eller vårdpersonal. Barn som är väl förberedda inför ett sjukhusbesök blir tryggare och samarbetar bättre.

Barnavdelningen vänder sig främst till barn som inte är läskunniga, men även äldre barn kan ha utbyte av filmerna. Varje film går också att skriva ut som en sagobok.

Följ med när Billy Bläckfisk ska få medicin direkt in i blodet. Han åker till sjukhuset för att få ett stick i handen eller armen.

Till Barnavdelningen på 1177