Alla kan kämpa för livet!

Pengarna som kommer in via egen insamling går till Barncancerfondens ändamål, det vill säga forskning, information och familjestöd.

Den gröna stapeln visar vad som hitills har samlats in denna månad. Vårt månatliga mål är 500 000 kronor. 

261%
Insamlat hittills 1.307.279 kr Mål 500.000 kr

Mest insamlat

Alvas änglar

115%
Insamlat hittills 2.879.999 kr Mål 2.500.000 kr

För barn - Mot cancer Halmstad

1746%
Insamlat hittills 1.746.359 kr Mål 100.000 kr

Antons minnesfond

386%
Insamlat hittills 1.156.613 kr Mål 300.000 kr

Juliaresan

114%
Insamlat hittills 1.136.852 kr Mål 1.000.000 kr

Senaste gåvan

KnutBruno2017

450%
Insamlat hittills 9.000 kr Mål 2.000 kr


Juliaresan

114%
Insamlat hittills 1.136.852 kr Mål 1.000.000 kr

Brönjaskolans arbetsdag

5%
Insamlat hittills 1.450 kr Mål 30.000 kr

Senast startad

Ride of Hope 2017 - Patrik Larsson

2%
Insamlat hittills 200 kr Mål 8.000 kr

2017summerchallengeforlife

0%
Insamlat hittills 0 kr Mål 1.000 kr

Hope??

3%
Insamlat hittills 300 kr Mål 10.000 kr

Pant Södra Mörrum

31%
Insamlat hittills 1.254 kr Mål 4.000 kr