Peer Supporters!

“Peer Supporter - är en person som själv har haft cancer som barn eller ungdom, som vet hur det är och hur det känns, och som med sin erfarenhet valt att stötta andra barn och ungdomar med cancer.”

BCF_PEER_SUPPORT_9787

I början av året gick jag in på Instagram och såg att Barncancerfonden hade en verksamhet och utbildning för att bli en Peer Supporter. Jag blev direkt intresserad och skickade in en ansökan. Detta skulle vara en möjlighet för mig att ge tillbaka det jag fick så generöst när jag själv var sjuk i leukemi - stöd.

Att vara en Peer Supporter innebär att man är en stödperson för någon som idag är sjuk eller är färdigbehandlad. Det sker exempelvis genom aktiviteter på sjukhus såsom lekar, musikkvällar, högläsning, en pysselstund eller matkvällar med familjen. Som Peer Supporter kan man även engagera sig på andra sätt inom organisationen Barncancerfonden, och dess regionala föreningar som anordnar regelbundna aktiviteter. Enligt mig är det en oerhört viktig verksamhet som fyller många givande funktioner. I möten mellan personer som delar med sig av sina erfarenheter kan vi få både förståelse, perspektiv och glädje.

IMG_2655

När jag var på första utbildningstillfället i april träffade jag ett gäng härliga och optimistiska personer. Tillsammans började vi en halvårslång utbildning för att få verktyg i vår roll. Vid det första tillfället delade vi med oss av våra egna upplevelser kring att ha haft cancer, peppade varandra och diskuterade vårt kommande uppdrag. För min egen del var detta ett första möte, med andra som hade haft cancer tidigare och även organisationen Barncancerfonden, sedan jag själv blev friskförklarad.

Jag visste inte om allt engagemang som finns när man öppnar dörren till denna fantastiska organisation. För jag känner verkligen att jag själv har fått otroligt mycket genom att vara del av detta. Min inställning var i första hand att jag skulle kunna ge till andra. Men genom att gå denna utbildning har jag fått så mycket, både förståelse och glädjen av en gemenskap. Jag har kunnat processa min egen sjukdomshistoria och blivit ännu mer trygg i mig själv än jag var innan.

BCF_PEER_SUPPORT_0108

Min förhoppning med mitt engagemang är att vara en del av att skapa en stor gemenskap för de som har eller har haft cancer, och deras närstående. Jag vill kunna inspirera andra att finna avkoppling och vila i olika aktiviteter, både under deras behandling, men även i sitt liv efteråt. Detta innebär för mig att finna ro och styrka genom att hitta sätt där man kan uttrycka glädje och kreativitet. 

Är du själv över 18 år och har haft cancer som barn eller ungdom, så kan jag verkligen varmt rekommendera Peer Support-utbildningen. Du får möjligheten att utbildas till att bli en stödperson, samtidigt som du blir del av ett fantastiskt nätverk.

//Jessica