När det inte blir som givaren velat

Barncancerfonden har den stora ynnesten att vara inskriven i många personers testamenten.

Det är vi väldigt glada över, för det innebär att vi kan fortsätta vårt viktiga arbete mot barncancer även i framtiden.  Just testamentsgåvor är ofta den enskilt största gåvan som en privatperson kan ge, så de betyder oerhört mycket. Men ibland blir det inte som givaren velat, och då blir jag som ansvarig för Barncancerfondens testamentensgåvor ledsen. Ledsen för givaren som velat skänka en gåva genom sitt testamente.  Ledsen för alla de barn och familjer som den gåvan inte kommer att få göra skillnad för. 

Det händer tack och lov inte ofta, men det är tråkigt att det händer alls. Nu vill jag ge några exempel på när det inte blir som givaren velat:  Givaren skrev i sina ögon ett förordnande om hur han/hon ville att sin kvarlåtenskap skulle fördelas, men det blir i alla fall inte så. I ett fall så var testamentet inte bevittnat och blev ogiltigt, så avlägsna släktingar som inte var med i testamentet ärvde.

I ett annat fall så var dokumentet rubricerat överenskommelse mellan sambor, och då inte heller bevittnat eller daterat. Sambon och Barncancerfonden fick inget och släktingar som inte var inskrivna fick ärva allt.

I ett tredje fall hade personen inte skrivit att ”all övrig kvarlåtenskap skulle delas”, utan endast bankmedel. Det fanns inga bankmedel, utan en lägenhet som inte var medtagen. Därför fick Barncancerfonden inget och släktingar som inte var inskrivna fick dela på pengarna från lägenheten.  I ett fjärde fall kom originalet av testamentet bort och man hittade endast en kopia, så Barncancerfonden och de andra i testamentet ärvde inget och släktingar som personen aldrig träffat ärvde allt. Så snälla du som läser detta. Skriver du ditt testamente, se till att du gör det rätt så det blir som du önskar.      

  • Se till att testamentet är underskrivet, daterat och bevittnat av två personer (de bevittnar din underskrift och behöver inte ta del av innehållet). 
  • Se till att skriva hur du vill fördela ”all övrig kvarlåtenskap”, så du inte glömmer något.       
  • Ha originalet lagrat på en säker plats, så det inte kommer bort. Familjens Jurist och Fonus har en tjänst där de lagrar testamentet för alltid så det inte kan komma bort. 
  • Ta reda på vad som gäller just i dina omständigheter när du skriver, så det blir rätt.  Se inte juridisk hjälp som en kostnad, utan som en försäkring så det blir precis rätt för dig.

Vill du läsa om hur man testamenterar till Barncancerfonden, så hör av Er till mig och/eller läs mer på vår hemsida www.barncancerfonden.se/testamente

// Rebecka