Kliniska innovationer

Med varmare färger på väggar och textilier, en mer dämpad belysning och avskärmningar kan miljön i förberedelserummet kännas tryggare och mer hemmalik. Även möblerna kan anpassas mer efter barns behov, säger Sophia Trojahn som läser till arkitekt på KTH och arbetar med att förbättringsprojekt på barnonkologen på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

– Forskning tar vanligtvis mycket lång tid. Många forskartimmar, som kan leda fram till en upptäckt, som så småningom kan nå ut kliniskt. Därför är det extra kul att satsningen på Clinical Innovation Fellowship (CIF) så snabbt nått konkreta resultat genom kliniska innovationer, och nu redan börjar synas ute på avdelningarna.

Närmast på tur står ett utvecklingsprojekt på barnkliniken på Akademiska sjukhuset som ska förbättra miljön för sjuka barn och ungdomar, anhöriga och personalen. De som just nu är "clinical innovation fellows" handleder sex studenter som ska se till så att lokalerna blir mer funktionella, trivsamma och behovsanpassade än det är idag. Även BarncancerAppen är ett resultat av CIF:s arbete, de "clinical innovation fellows" som arbetade på Astrid Lindgrens Barnsjukhus förra omgången.

Kort sagt kan man säga att det handlar om är att en handfull personer - sk "clinical innovation fellows" - tar rygg på personalen på den aktuella avdelningen för att notera hur rutiner och processer fungerar, för att sedan arbeta fram förslag på förbättringar som skulle kunna gynna både patienter och personal. Initiativet kommer från Centrum för Teknik i Medicin och Hälsa (CTMH), ett samarbete mellan KI, KTH och Stockholm läns landsting. Teamet finansieras av Barncancerfonden, vilket känns extra kul.

Vill passa på att önska alla "fellows" lycka till, det är en viktig och värdefull insats ni gör. Inte minst eftersom ni visar att innovationer kan nå ut snabbt till klinikerna, bara det finns en struktur och stöd för det.

//Johanna Perwe