Cancerceller formar deras närmiljö

Cancerceller är den huvudsakliga celltypen som påträffas i tumörer, men tumörer utgörs till en betydande del också av friska celler, som olika typer immunceller, blodkärl och andra celler som normalt påträffas i den drabbade vävnaden.

Den speciella närmiljön i tumörer kan verka både främjande och dämpande för cancerutveckling. För att en tumör ska växa sig större än några millimeter krävs det att nya blodkärl bildas för att förse den växande tumören med syre och näring. Cancerceller utsöndrar hormon som stimulerar nybildning av blodkärl inne i tumören (Figur A).

Cancercellers närmiljö

Immunceller spelar också en viktig roll i cancerutveckling. Immunceller som normalt finns i den drabbade vävnaden, liksom immunceller som färdats genom cirkulationssystemet till tumören kan utsöndra signaler som kan påverka tumörtillväxt både positivt och negativt (Figur B och C).

Inflammatoriska signaler kan få immunceller att attackera cancerceller, men i många fall utsöndrar cancercellerna anti-inflammatoriska signaler vilket förhindrar immuncellernas cancerbekämpande egenskaper. Immuncellers förmåga att bekämpa cancer begränsas också av cancercellernas likhet med friska celler.

Immunceller känner igen främmande organismer vilket leder till att immunförsvaret aktiveras men cancerceller som utvecklats från friska celler kan ofta undvika igenkänning av immunceller eftersom de liknar friska celler. Dock kan immunceller tränas eller modifieras genetiskt för att känna igen och attackera cancerceller genom immunterapi, en behandlingsform som har visat lovande resultat i tidiga studier.

En av de stora fördelarna med immunterapi är att ett långvarigt specifikt skydd mot cancer kan uppnås och även minimera behovet av strålbehandling och cellgifter, vilka medför avsevärda bieffekter.

/Olle