Litium kan läka skador i hjärnan

Flera studier visar att litium kan minska strålskador och återskapa nervceller. Tester på djur har gett så positiva resultat att kliniska studier nu ska inledas. Målet är att ta fram den första läkemedelsbehandlingen mot kognitiva komplikationer.

En utmaning inom cancervården är att öka överlevnaden för barn med hjärntumörer och samtidigt undvika de kognitiva problem som kan uppstå efter behandlingen.

− Vi vet att ju yngre patienterna är när de strålas desto större blir konsekvenserna. Det är permanenta skador, men ny kunskap visar att man faktiskt kan göra något åt det och delvis läka skadorna, säger professor Klas Blomgren vid Karolinska institutet.

I studier på möss och råttor har hans forskargrupp sett att läkemedlet litium, som normalt ges vid bipolär sjukdom, skyddar stamceller mot akut strålskada. Stamceller finns i hippocampus som har en viktig funktion för att skapa minnen och bearbeta information.

En annan positiv effekt är att läkningsförmågan i de skadade stamcellerna förbättras om litium ges under strålbehandlingen.

− Vi har sett att minne och inlärningsförmåga då påverkas mindre. Litium tycks däremot inte skydda cancercellerna mot strålning.

− Nej, tvärtom är det giftigt för cancercellerna. Så det är den perfekta drogen. Varför det skyddar stamceller, men inte cancerceller, har vi inga ledtrådar till.

En studie från 2017 visar att litiumbehandling också ger bättre skydd mot de hormonstörningar som kan uppstå vid strålning mot hypofysen och hypotalamus.

− Det var en positiv överraskning som vi inte hade väntat oss, säger Klas Blomgren. Resultat från pågående studier antyder att skador dessutom kan repareras även om litium ges flera år efter strålningen. Det kom Klas Blomgrens forskargrupp fram till genom att stråla möss i ung ålder och sedan behandla dem med litium när de hade uppnått tonåren. Behandlingen ledde till att nervceller i hippocampus återskapades och nästan kom tillbaka till normalnivå.

− Det här är en viktig upptäckt. Man måste inte ge litium under strålning utan det kan ha effekt även efteråt. Men sannolikt blir effekten bättre om det ges före eller under strålning. Frågan är dock om de lovande resultaten från djur går att överföra till människor. Litium har nyligen använts under strålbehandling på patienter med hjärntumörer i Kanada. Syftet var då att öka effekten mot en speciell variant av medulloblastom där tumörerna var extra motståndskraftiga mot strålning.

− De fick bra resultat på tumören och inga biverkningar av litium under strålningen. Det blev vi ju väldigt glada att höra. Efter de positiva beskeden från testerna i Kanada, och indikationerna från den egna forskningen, förbereds nu kliniska studier på patienter som behandlas för hjärntumörer.

Studie ska ta reda på om strålskadorna kan minska, och även ha de läkande effekter på hjärnan som forskarna har sett hos möss.

− Ja, för det vet vi faktiskt inte ännu. Men mycket talar för det, och det skulle förvåna mig om vi inte får positiva effekter. Sammanlagt ska 100 patienter mellan 5 och 18 år rekryteras till studien. Litium kommer att ges före, under och efter strålbehandlingen. Därefter ska neuropsykologiska undersökningar göras efter ett, två och fem år.

− Vi hoppas komma igång till våren 2019. Studien skulle kunna resultera i att vi får den första farmakologiska behandlingen i världen mot kognitiva komplikationer. Enligt Klas Blomgren är intresset för studien stort bland Sveriges cancercentrum. Patienter kommer även att rekryteras från andra nordiska länder, Frankrike och troligen Kanada.

− Våra kollegor i Paris och Toronto är de som vet mest om barnneuroonkologi. De tycker att våra resultat är jättespännande och vill vara med på tåget. Det känns som ett viktigt erkännande.