Banbrytande upptäckt kan motverka försämrad tillväxt

Barn som genomgår vissa typer av cancerbehandling löper högre risk att stanna i växten eller få problem med benskörhet. Lars Sävendahls forskningsteam är först i världen med att hitta en möjlig lösning på problemet. Men teamet saknar finansiering för att gå vidare med kliniska studier.

Försämrad längdtillväxt är en komplikation av vissa cancerbehandlingar som kan drabba unga canceröverlevare. Problemet innebär att patienterna stannar av i växten och i värsta fall kan bli upp till 20 centimeter kortare, jämfört med om de inte hade genomgått behandlingen. Ofta får den långsammare längdtillväxten psykologiska effekter och påverkar överlevarna på ett negativt sätt. Benskörhet är en annan vanlig biverkan vilket kan leda till exempelvis benbrott. I Lars Sävendahls forskningsteam har man studerat varför läkemedlen har dessa komplikationer och hur de kan motverkas.

– Kortison är ett exempel på behandling som kan försämra längdtillväxten. Kortison i höga doser under lång tid ges som en del av behandlingen vid olika cancerformer, däribland leukemierna, säger Lars Sävendahl, som är professor vid institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Karolinska institutet. Han förklarar att problemet med kortisonbehandlingen är att den framkallar celldöd i det så kallade stamcellslagret i tillväxtbrosket som finns i ändarna på de långa benen i kroppen. I vanliga fall ska cellerna där dela sig och bidra till längdtillväxten.

– Det som händer när cellerna dör är helt enkelt att patienten förlorar tillväxtpotential. I dag finns ingen medicinering mot detta, i stället försöker man hålla kortisondosen så låg som möjlig. Tyvärr är det ofta inte möjligt när man behandlar cancer eftersom man behöver ösa på med läkemedel för att motverka sjukdomen.

Det är inte bara kortisonbehandling som kan försämra längdtillväxten. Just nu utvecklas nya lovande cytostatika. En sådan grupp är så kallade proteasomhämmare, som visat sig vara mycket effektiva mot ett flertal tumörformer.

Lars Sävendahls forskningsteam har dock funnit att proteasomhämmare skadar tillväxtbrosket och benomsättningen. I sina laboratoriestudier har de hittat en banbrytande lösning: ett naturligt förekommande protein i kroppen kan om det tillförs som ett läkemedel nästan helt och hållet motverka den försämrade längdtillväxten.

– Proteinet som heter humanin produceras på de flesta ställen i kroppen, som en reaktion på akut livshotande situationer. Tidigare studier visar exempelvis att det ökar kraftigt i hjärnan efter stroke, säger Lars Sävendahl.

Forskningsteamets idé är att utnyttja och förstärka kroppens eget försvar och därigenom försöka rädda längdtillväxten.

– Vi har hittat en metod som innebär att humanin stannar kvar längre i kroppen, och gör att kroppen agerar som om den vore hotad under en längre period. Det smarta med att använda humanin är att det är ett protein som kroppen själv tagit fram och därför är risken för komplikationer lägre, säger Lars Sävendahl.

Forskningsteamet har gjort laboratorieförsök som visar att metoden fungerar. Problemet är att ta humanin till kliniska studier och få ut det nya möjliga läkemedlet till patienterna. Forskningsteamet har tyvärr hittills inte lyckats hitta en stadig finansiär för att kunna gå vidare med kliniska studier.

– Det är frustrerande att ha gjort ett fynd som kan ha mycket stor nytta, men som inte går att få ut till patienterna. Det här är den första forskningen i världen som visar att humanin förbättrar längdtillväxten, säger Lars Sävendahl.

I dag försöker forskningsgruppen i stället hitta andra – redan existerande läkemedel på marknaden – som förhoppningsvis har lika god effekt som humanin.

– Vi har lite hypoteser kring de kända läkemedel som finns och hur man skulle kunna gå in och efterlikna humanineffekterna, säger Lars Sävendahl.