ALLTogether - Nytt behandlingsprotokoll för leukemi

Behandlingsprotokollet ALLTogether för barn med  akut lymfatisk leukemi ska öka andelen barn som överlever och minska risken för sena komplikationer.

I det europeiska projektet ALLTogether får barn som drabbas av akut lymfatisk leukemi, ALL, behandling med ett nytt protokoll. Ett behandlingsprotokoll är ett vårdprogram som läkarna utgår från för att behandla barncancer.

Syftet med ALLTogether är att bättre kunna särskilja de barn som behöver en kraftfullare behandling och att undvika att överbehandla de barn som inte gör det.

Den nya behandlingen innebär en ny indelning av patienterna baserat på risken för återfall. I det nya protokollet minskar också andelen patienter med högriskbehandling från 15 till 3 procent. Genom att minska andelen patienter som får den mest intensiva behandlingen går det att undvika vårdskador och sena komplikationer.

Det förra protokollet NOPHO ALL-2008-protokollet, innehöll behandling som ledde till mycket biverkningar och var, speciellt i början, förenad med en hög risk för behandlingsorsakad död. 

Nu har totalt 14 länder i Europa enats om det gemensamma behandlingsprotokollet. Förutom enhetlig behandling blir protokollet, som samlar cirka 1400 barn varje år, också grunden för en experimentell forskningsstudie.

En delstudie ska exempelvis undersöka om det går att lägga till ett nytt målsökande läkemedel för en grupp med högre risk för återfall. Två andra delstudier ska testa om det går att ta bort medicinering som kan ge svåra biverkningar från standardbehandlingen.

Barncancerfonden har under många år bidragit med finansiering för att bygga upp den gemensamma struktur som behövs för att samla in patientdata, registrera behandlingsresultat och koordinera de kommande kliniska prövningarna. 

Forskningsmål: 

» Rädda liv
» Förbättrade, mer individanpassade behandlingar 
» Minska sena komplikationer
» Hitta nya verksamma läkmedel och läkemedelskombinationer

 

ALLTogether

  • Forskaren och barnonkologen Mats Heyman vid Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet är medicinskt ansvarig för ALLTogether.
  • Det nya protokollet har utformats med i ett samarbete mellan studiegrupper från Norden (NOPHO), Storbritannien (UKALL), Nederländerna (DCOG), Tyskland (COALL) Belgien (BSPHO), Portugal (SHOP) Irland (PHOAI) och Frankrike (SFCE).
  • Projektet sponsras just nu av Barncancerfonden med drygt 13 miljoner kronor. Dels genom projektanslaget för behandlingsstudien ”ALLTogether - europeisk klinisk behandlingsstudie för akut lymfatisk leukemi hos barn och unga vuxna (4 miljoner)”, samt Mats Heymans forskartjänst hos Barncancerfonden (8,9 miljoner under sex år). Mats Heyman är medicinskt ansvarig och Karolinska Sjukhuset sponsor för studien. 
  • Övriga sponsorer är Vetenskapsrådet och Nordforsk.