VCTB - Vårdplaneringsgruppen för CNS-tumörer hos barn

Vårdplaneringsgruppen för CNS-tumörer, tumörer i centrala nervsystemet, bildades 1993.

VCTB består av barnonkologer, barnneurologer, neurokirurger, radioterapeuter samt neuropatologer från Sveriges barnonkologiska centra. Dessutom ingår en ansvarig för VCTB:s register över barnhjärntumörer i Sverige. Ett kontinuerligt utvecklingsarbete sker med möten 3-4 ggr per år, deltagande i internationella arbetsgrupper framför allt SIOP, deltagande i behandlingsstudier och andra studier i syfte att förbättra resultaten för barnen både vad gäller överlevnad och seneffekter.

VCTB:s uppgift är att kontinuerligt följa den internationella utvecklingen inom barnhjärntumörvården, och att utifrån denna ta fram rekommendationer för hur svenska barn med olika typer av hjärntumörer skall behandlas. Målsättningen är att barn med hjärntumörer skall få samma goda vård oavsett var man bor. VCTB har också representanter i internationella grupper som arbetar med nya behandlingsprogram för barnhjärntumörer.