Vår organisation

Vår vision

Vår vision är att utrota barncancer.

Vårt uppdrag

Vi bekämpar barncancer och ser till att drabbade barn, ungdomar och deras familjer får den vård och det stöd de behöver.

Kärnvärden

Barncancerfondens kärnvärden är hopp, mod och ansvar.

  • Hopp - Vi sprider hopp till varandra och vår omvärld.
  • Mod - Vi visar mod genom att se verkligheten som den är.
  • Ansvar - Vi tar ansvar för barnen och familjerna.
Hopp, mod och framsteg

Barncancerfondens historia

Den första barncancerföreningen föddes för 30 år sedan. Det blev fröet som växte till den omfattande verksamhet vi bedriver idag.

lekterapi

Lokala föreningar

Barncancerfondens medlemmar är sex barncancerföreningar som stöttar familjer vars barn drabbats av cancer.

Barncancerfondens styrelse 2016

Styrelsen

Styrelsen för Barncancerfonden består av en ledamot och en suppleant från landets lokala föreningar. Utöver dessa kan årsmötet utse upp till tre externa ledamöter för att bredda kompetensen i arbetet.

årsredovisning 2015

Årsredovisning

Här kan du läsa Barncancerfondens verksamhetsberättelse för 2015 och läsa om vilka insatser vi gjorde under förra året.

axlar ansvar

Öppenhet och transparens

Öppenhet och transparens är grundläggande principer för Barncancerfondens verksamhet. På så sätt vårdar vi givarnas förtroende och kan säkra tillförlitligheten i vårt arbete. Det är viktigt att givarna tydligt kan se vad vi gör och på vilket sätt vi gör det.