Din vara har lagts i varukorgen Gå direkt till kassan eller

Verksamhetsberättelse 2019

Så används din gåva

Barncancerfonden arbetar för att alla barn som drabbas av cancer ska överleva och leva ett bra liv efter sin behandling. Vi väger därför våra insatser noggrant för att göra mesta möjliga nytta med de medel vi samlar in. Det är av största vikt för oss att hålla nere våra egna kostnader och under 2019 gick hela 83,6 procent av insamlade medel till våra ändamål.

Barncancerfonden är den enskilt största finansiären av barncancerforskning i Sverige. Att finansiera forskning är en av våra viktigaste uppgifter. För att barnet ska få bästa möjliga vård är det också viktigt för oss att aktivt stödja och finansiera utvecklingen av nya behandlingsmetoder och se till att vårdpersonal kan fortbilda sig inom barncancer.

När ett barn drabbas av cancer drabbas en hel familj och alla behöver stöd på flera olika plan. Barncancerfonden arbetar på nationell nivå med att ta fram viktiga råd- och stödinsatser till drabbade barn och deras familjer för att se till att de får både rehabilitering och nödvändig rekreation. Dessutom jobbar vi aktivt med att ta fram och sprida information om barncancer samt att driva påverkansarbete kring frågan om cancersjukdomar hos barn och ungdomar.

Hit går hundralappen

”Vi vet att gruppen överlevare är en grupp som har stora behov – och som också ofta möts av stor oförståelse och okunskap i samhället. Vi har startat Maxa livet som handlar just om det.”

- Katarina Gold, Chef Råd och stöd

De tre ändamålen bidrar till att utrota barncancer

För att nå vår vision, att utrota barncancer, behövs mer resurser till forskning. Det är också viktigt att de som drabbas av barncancer, både barnen och deras familjer, ska få de råd och det stöd som de behöver och har rätt till. För att Barncancerfonden fortsatt ska kunna finansiera forskning och bidra med viktiga råd- och stödinsatser är vårt tredje ändamål, information, en viktig förutsättning. Informationsändamålet är därmed viktigt både för att öka kännedomen och höja kunskapsnivån om barncancer och varför din gåva är viktig.

 
Testamente - Under 2019 tillföll drygt 124 miljoner kronor Barncancerfonden genom att privatpersoner valt att testamentera hela eller delar av sitt arv till Barncancerfondens fortsatta arbete med att bekämpa barncancer.

302 miljoner kronor till forskning och utbildning resulterade i att:

 • vi kommit upp i 1 130 sparade vävnadsprover från hjärntumörer och andra solida barntumörer i Barntumörbanken (BTB). Att prover och data tillgängliggörs för alla behöriga forskare gör att forskningen går fortare framåt mot nya resultat och bättre behandlingar.
 • vi därmed kunnat finansiera 81 forskningsprojekt och 42 forskartjänster som alla tar oss mot vår vision att utrota barncancer.
 • vi kunnat dela ut ett av våra största anslag någonsin, 15 miljoner, för att kartlägga medfödda genetiska orsaker vid barncancer. Det ska leda till bättre prevention och behandling - och att liv kan räddas
 • vi utbildat 250 barn- och undersköterskor, sjuksköterskor och läkare inom barnonkologisk omvårdnad.
 • vi lagt grunden till ett gediget samarbete med barncancerorganisationer i de övriga nordiska länderna, för att tillsammans bilda en ännu starkare röst och ta forskning och vård snabbare framåt.
 • vi nådde den magiska gränsen 3 miljarder kronor i utdelade medel till forskning sedan vår start 1982.
 
Vedkonst - För sju år sedan tyckte en granne att Svens och Egons stora vedstapel liknade ett kapell. Det blev startskottet för en årligt återkommande turistinvasion till gårdsplanen utanför Falköping. 2019 års cirkustema bringade in hela 138 540 kronor.

44,5 miljoner kronor till råd och stöd resulterade i att:

 • 90 personer deltog i sex samtalsdagar för mor- och farföräldrar. Mor- och farföräldrar är en grupp med stort behov av stöd eftersom de är dubbelt drabbade, när barnbarnet blir sjukt och det egna barnet hamnar i en livskris.
 • vi kunde införa och erbjuda digitalt samtalsstöd till drabbade. Totalt har 45 familjer fått stöd och 445 samtal med både mammor, pappor, drabbade barn och syskon har genomförts.
 • 188 barn och syskon har deltagit i lägerverksamhet. Ett läger är en ovärderlig möjlighet att få träffa andra i samma situation, känna gemenskap och ha roligt.
 • 210 personer anslutit till sig programmet Maxa livet, en ökning om 100 procent sett till december 2018. Maxa livet är Barncancerfondens program för dem som haft cancer som barn och nu är vuxna.
 • 20 kurser genomfördes inom Maxa livet med totalt 376 deltagare. Kurserna syftar till att stärka individen och har teman som kreativitet, mental styrka, arbetsmarknaden och hälsa och kost.
 • 42 skolrobotar möjliggjort för drabbade barn att delta i skolundervisning under pågående behandling.
 • finansiera konsultsjuksköterskor och syskonstödjare på bland annat landets sex barncancercentrum, ett viktigt och ovärderligt stöd för den drabbade familjen.
 
Spin of hope - Fler än 30 000 personer deltog i Spin of hope, på någon av de 124 anläggningarna som arrangerade eventet. Tillsammans trampade de in 6,8 mkr.

47,5 miljoner kronor till information resulterade i att:

 • Barncancerrapporten släpptes för sjunde gången. Rapporten är ett viktigt verktyg för Barncancerfondens påverkansarbete. Årets rapport lyfte den växande gruppen barncanceröverlevare och den bristande uppföljningen efter en barncancersjukdom. Rapporten genererade drygt 110 artiklar och en räckvidd på 10 miljoner möjliga lästillfällen.
 • en informationskampanj om att femårsöverlevnaden har gått upp från 80 till 85 procent för barncancerdrabbade och att forskning gör skillnad. Nyheten fick närmare 130 inslag i media vilket gav en räckvidd på 9,7 miljoner möjliga lästillfällen.
 • cirka 150 artiklar och reportage publicerats på barncancerfonden.se för att öka kunskapen och sätta fokus på barncancerfrågan. Rörligt material har publicerats på vår Youtubekanal och bidrog med 2,4 miljoner visningar. Materialet har delats i sociala medier där vi under året har nått en räckvidd på 15,8 miljoner och bidrog till att webbplatsen hade 2 miljoner besökare under året.
 • publikationerna Barn&Cancer och Maxa livet – en tidning om vuxna barncanceröverlevare - har kommit ut i fyra respektive två nummer och nått omkring 70 000 mottagare.
 • den tv-sända Barncancergalan genomfördes för femte gången i ordningen. Galan är Barncancerfondens enskilt viktigaste insats för att få nya månadsgivare – som är grundstommen för vårt långsiktiga arbete att bekämpa barncancer, men också en viktig kanal för att höja kunskapen om barncancer och dess konsekvenser.
 • Barncancerfonden var på plats i Almedalen för att bedriva påverkansarbete och informera om barncancerfrågan. Vi höll bland annat två seminarier om bristen på nya läkemedel för barn och psykosocialt stöd för drabbade.

Läs mer om hur din gåva används och gör skillnad i vår effektrapport.

Hej, behöver du hjälp?

Välkommen till Barncancerfondens Digitala Givarservice! Ställ frågor, rapportera problem och hjälp oss med förslag och idéer. Vi svarar måndag-torsdag från klockan 09.00-17.00 och fredagar 09.00-15.00.

Ring eller maila oss!

020-90 20 90 info@barncancerfonden.se Till Supportforum