35 000 kronor räcker till en vecka på Ågrenska för en familj

När ett barn insjuknar i cancer drabbas även föräldrar och syskon. För 35 000 kronor kan en hel familj få en värdefull vecka på Ågrenska i Göteborg. Här får de lära sig mer sjukdomen uppleva gemenskap med andra familjer - som verkligen vet hur det är.

Barncancerfonden arbetar hela tiden för att förbättra stödet till drabbade barn och deras familjer. Till exempel finansierar Barncancerfonden vistelser för rehabilitering och möjlighet till avkoppling för att stödja de drabbade familjerna.

På en ö några mil utanför Göteborg ligger kompetenscentrumet Ågrenska.

Det är en mötesplats för barn, ungdomar och familjer som har drabbats av ovanliga sjukdomar. För en gåva på 35 000 kronor kan en familj erbjudas en vecka på Ågrenska. Under en, av Barncancerfondens finansierad, familjevecka erbjuds hela familjen, anhöriga och skol- eller förskolepersonal som finns runt barnet med cancer att komma till Ågrenska för att lära sig mer om sjukdomen. Programmet är skräddarsytt och inkluderar föreläsningar av olika specialister på sjukdomen, och andra funktioner som familjerna möter under sjukdomstiden.

Deltagarna får lära sig mer om barncancer, behandling och om komplikationer. Det gör det lättare att hantera vardagen med ett sjukt barn.

På Ågrenska träffas också familjer som mist sitt cancersjuka barn till sjukdomen. Då handlar det också om att få psykosocialt stöd och om att prata med dem som verkligen vet hur det är. Under vistelserna har barn och syskon ett eget program som inkluderar förskola och skola, samt lek, spel och bus.

Barncancerfonden och Ågrenska har arbetat tillsammans sedan 2006 och har gett många barn och ungdomar som har eller har haft barncancer möjlighet att delta i olika temaveckor och vistelser.