300 000 kronor räcker till värdefulla månader med forskning

I dag överlever 85 procent av alla barn som drabbas av cancer. Men 85 procent räcker inte. För att fler ska överleva krävs ny behandling – och för ny behandling krävs forskning. Barncancerfonden bekostar forskarmånader som ger läkare chans till viktig kunskap som kan öka överlevnaden och minska komplikationer.

Barncancerfondens vision är att utrota barncancer och för att lyckas måste forskningen fortsätta drivas framåt. För 300 000 kronor kan Barncancerfonden finansiera tre kliniska forskarmånader. Det innebär att en läkare kan få upp till tre månader för att bedriva forskning i nära anslutning till patient och vård på en barnonkologisk avdelning.

Till exempel kan det handla om nya och bättre behandlingsmetoder för att bota cancer, men det kan också röra sig om medel för att lindra till exempel smärta och illamående.

Barncancerfonden är den enskilt största finansiären av barncancerforskning i Sverige. Genom att finansiera forskning försöker Barncancerfonden hitta nya och bättre metoder som kan lindra eller bota barncancer samt för uppföljning och utvärdering av behandling.