Barncancercentrum-8243.jpg

Rätt till stöd i skolan

Skolan och förskolan är viktiga för det sjuka barnet, av flera skäl. Kontakten med skolan och förskolan ökar barnets möjligheter att ta vara på det friska och vanliga i en allt annat än vanlig situation.

Skolan och förskolan står för vardag, kontinuitet och trygghet. Där finns lärare och andra vuxna som lyssnar, stödjer och hjälper. Där finns också kamraterna. För barnen är det mycket viktigt att kompisarna inte försvinner för att de är sjuka och inte kan vara med på samma sätt som tidigare. För dig som lärare är det viktigt att se till så att barnet eller eleven är med så mycket som möjligt, så att hen inte ska behöva lämna skolan eller förskolan över huvud taget under sjukdomstiden.

Informationsmaterial om skolfrågor för elever med cancer

Vi ser att skolfrågan ständigt är central för både det sjuka barnet och syskon. Som en följd av det beslutade Barncancerfonden att initiera ett skolprojekt som bland annat ska tydliggöra vem som har ansvar för vad – i form av lagar och styrdokument – för att underlätta skolgången för elever med cancer.

"Rätt till stöd i skolan för elever med cancer" är ett informationsmaterial som ger konkreta råd och vägleder i skolfrågor för barn och ungdomar med cancer, samt deras syskon.

Materialet vänder sig till elevens hemskola, sjukhuslärare, konsultsjuksköterskor samt elever och vårdnadshavare. Genom att bland annat lyfta fram delar av skollagen och läroplanen blir skrifterna ett stöd som visar vad som gäller i frågor som rör skola och skolgång när en elev insjuknar i cancer.

Även om "Rätt till stöd i skolan" primärt är framtaget som stöd för elever med cancer och deras skolgång så är många delar också användbara för elever med andra funktionsnedsättningar.

Ladda ner materialet gratis här 

Filmer som stöd 

Till materialet hör också filmer för att stärka olika yrkesgrupper i skolan. En film riktar sig till rektorer på elevers hemskolor för att stärka rektorns viktiga roll i att bidra till att elever och vårdnadshavare får förtroende och tilltro till att skolan ger bra stöd under en svår period i livet. Det finns också en film om sjukhusskolan som ger förslag på hur man som ansvarig lärare eller mentor kan jobba för att underlätta elevens skolgång under sjukdomstiden. Se längre ned.

Lång erfarenhet av skolfrågor

Bakom innehållet står Björn Olsson tillsammans med sjukhuslärare, konsultsjuksköterskor och syskonstödjare vid landets sex barnonkologiska centra. Björn Olsson är tidigare chef vid sjukhusskolan vid Akademiska sjukhuset och har lång erfarenhet av att lotsa vårdnadshavare och skola rätt när en elev blir svårt sjuk. 

För mer information, kontakta gärna:

Björn Olsson, projektledare för "Rätt till stöd i skolan för elever med cancer"
E-post: bjorn.olsson@barncancerfonden.se

Kärstin Ödman Ryberg, Barncancerfonden
E-post: karstin.odman.ryberg@barncancerfonden.se
Telefon: 08-584 209 37

Vi vill veta vad du tycker

Vi vill gärna veta hur materialet fungerar. Fyll i dina synpunkter i formuläret nedan.

isabella-8612_med ryggsäck-1440x600.jpg

Äntligen är Isabellas raster roliga igen

Två år efter stamcellstransplantationen var Isabella friskförklarad från sin leukemi och skulle börja i förskoleklass. Då kom nästa bakslag. Som en komplikation av behandlingen hade hon fått skleros. – Det dippade henne totalt, hon bara försvann ifrån oss och gick in i ett mörker jag aldrig sett förut, säger mamma Malin.

Läs mer