Ekonomiskt stöd vid barns död

Barncancerfondens stöd

Barncancerfonden ger, som enda ideella organisation i Sverige, ekonomiskt stöd till familjer vars barn avlider i cancer. Stödet söks via kuratorn. Syftet är att täcka begravningskostnader och andra utgifter som kan uppstå i samband med att barnet dör. Stödet motsvarar ett halvt prisbasbelopp och betalas ut till familjer vid dödsfall som inträffat fram till den dag då barnet fyller 20 år. Kontakta kuratorn på det sjukhus ditt barn behandlats för mer information.

Blankett för ansökan om ekonomiskt stöd vid barns död.

Sjukskrivning

Efter ett barns död är det vanligt mesjukskrivning. Det är olika avdelningar på Försäkringskassan som har hand om tillfällig föräldrapenning och sjukskrivning. Det innebär att du som förälder får andra handläggare. Oavsett avdelning är det bra om man kan få ett namn på handläggaren. Det är inte alltid möjligt, men man bör fråga då det innebär att man utöver namn även får ett direktnummer samt en mejladress. När handläggare och förälder har svårt att nå varandra på telefon är det behjälpligt att mejla.  

VAB efter barns död

När dödsintyg inkommer till Skatteverket upphör all möjlighet att använda Försäkringskassans digitala sida för att anmäla VAB. Du som förälder behöver beställa hem en blankett och manuellt anmäla dagar de ännu ej anmält, till den dag då barnet avled. På Försäkringskassans hemsida finns möjlighet att beställa blankett. 

Sorgedagar

Du som förälder har rätt till 10 sorgedagar att ta ut från den dag barnet dog och under 90 dagar framåt. Du får under dessa dagar tillfällig föräldrapenning. Både sjukskrivning och sorgedagar baseras på förälderns SGI (sjukpenninggrundande inkomst). 

Tillfällig föräldrapenning för föräldrar som mist ett barn.

Det finns, sedan januari 2011, en försäkring som är aktuell för föräldrar vid ett barns död. 

Besök Försäkringskassans webbplats för mer information.