Ansökningsperioden för Tomtebo är öppen!

Nu är ansökningsperioden för att besöka vårt rekreationsboende i Hemavan öppen. Du kan ansöka mellan 7 och 28 september. Sedan fördelar kansliet veckorna utifrån medlemskategori och om/när man besökt Tomtebo.

Läs mer och ansök här.