Framgången skapas i mötet

Ola Mattsson, Barncancerfondens generalsekreterare sedan 1 februari 2023

Vårsolen letar sig in på kontoret och med den värmen. Det var betydligt kallare när jag tog bilen till Strängnäs och besökte Olle Björk* en vårdag i mars. Där bjöds jag på Olles hemlagade lunchpaj, men också en genomgång av Barncancerfondens historia.

Jag har mött så många kompetenta och engagerade människor under min första tid i Barncancerfonden; medlemmar, medarbetare, styrelse, familjer och drabbade. När jag sitter där nedsjunken i Olles soffa och tittar på presentationer skapade under drygt 40 års engagemang för barn med cancer, slås jag av hur organisationen över tid gjort ett makalöst arbete. En organisation som startade som en aktiviströrelse för att rädda barncancerkliniken på Karolinska, har utvecklats till en organisation som stöttar familjer, stöttar vården och satsar på spjutspetsforskning inom ramen för den hälsorevolution som nu pågår.

Var det tur eller skicklighet som gjorde att Barncancerfonden gjorde tidiga satsningar på registerdata, biobanker och forskningsinfrastruktur? Jag tror det handlade om lite tur, men framför allt framsynta medarbetare och ett klokt partnerskap, byggt på relationerna mellan forskning, sjukvård och engagerade familjer. Idag är detta diamanter som forskning, läkemedelsindustri och tech-jättar kan polera till briljanta lösningar för att få fram läkemedel och behandlingar som förhoppningsvis kan minska sena komplikationer och rädda barn som fram till nu inte kunnat få behandling.

Samma ödmjukhet känner jag inför de tidigare medarbetare och engagerade som gjorde satsningarna på utbildning för personal på barncancercentren. Vi hör idag dagliga rapporter om kompetensförsörjningsproblemen inom vården, och även om barncancerklinikerna också upplever dessa utmaningar, har man ett försprång. Jag besökte Akademiska sjukhuset i Uppsala i april, och där vittnar man om att kompetensutveckling för personalen gör att kliniken blir mer attraktiv än andra delar av sjukvården. Utbildningarna har givetvis spelat en betydelsefull roll under alla år, men nu är de kanske viktigare än någonsin.

I april besökte jag också Umeå, en av få soliga och nästan varma vårvinterdagar där människor samlas vid älven och solar med ryggen mot bibliotekets vägg. Barncancerfonden Norra kombinerar årsmöte med familjehelg. Stämningen är på topp när barnen gör kottfigurer och föräldrarna väljer styrelse. En stödverksamhet som verkligen har betydelse för alla som deltar; ett avbrott i vardagen, men också en möjlighet att dela upplevelser med andra i liknande situationer – en extremt betydelsefull del av Barncancerfondens arbete och en verksamhet som bidrar till den helhet som organisationen tillsammans utgör kring och i barncancervården.

Att förstå hur dessa framgångar har skapats blir viktigt för att förstå hur just Barncancerfonden behöver ledas framåt. Jag tror framgången har skapats i mötet mellan olika professioner och människor. Insamlare, kommunikatörer, föreningsaktiva, vårdpersonal och forskare är tillsammans en brokig skara med egna perspektiv, men med en gemensam mission. I mötet mellan dessa människor, där vi utmanar varandra att hitta kloka lösningar framåt, har fantastiska resultat skapats.

Jag vill jobba i en organisation som fungerar just så; olika perspektiv möts och bygger en stark helhet, en rörelse, ett uppdrag.

Dela ordet!

Ola Mattsson
Generalsekreterare

* Olle Björk, barnonkolog med närmare 40 år i barncancervårdens tjänst. Under många år var han också generalsekreterare för Barncancerfonden.