Diagnosspecifik samtalsgrupp

Nu kan du som förälder till ett barn som är under behandling eller har avslutat sin behandling möta andra föräldrar i en diagnosspecifik samtalsgrupp.

Önskar du möta andra föräldrar som vet vilka stora förändringar i tillvaron det innebär när ett barn eller ungdom drabbas av cancer?
Vi erbjuder dig diagnosspecifika samtalsgrupper och en mötesplats där du som föräldrer kan dela dina känslor, tankar och erfarenheter och möta andra som förstår vad du och din familj går, eller har gått igenom.

Löpande skapas nya samtalsgrupper som sedan träffas digitalt vid fem tillfällen, på kvällstid en gång i månaden.

Klicka här för att anmäla dig