Thorbjörn Larsson, generalsekreterare för Barncancerfonden, på besök i norr.

Kraften finns i föreningarna

I mitten av september besökte Barncancerfondens generalsekreterare Thorbjörn Larsson Barncancerfonden Norra. Han betonar kraften i de många människorna som finns i föreningarna.

– Föreningarna är centrum, inte periferin. Det är föreningarna som är närmast verkligheten, säger Thorbjörn Larsson. Framgång är att se den inneboende styrkan som finns i drivkraften hos så många människor som strävar mot ett gemensamt mål.

Dagen inleddes med besök på Barn 3, en rundvandring på Hjältarnas hus och avslutades med samtal om framtiden tillsammans med Norras styrelse. När ett barn drabbas av cancer, är situationen svår för hela familjen. Utöver den påfrestning sjukdom, behandling och efterverkningar innebär blir situationen ofta även svår relationsmässigt, socialt och ekonomiskt.  Föreningarna inom Barncancerfonden åstadkommer redan mycket, men det finns också ett tydligt fokus på utveckling när Thorbjörn Larsson berättar om sina visioner. Nya tankesätt och satsningar behövs:        

– Det fina med Barncancerfonden är vad vi är, men vi måste också kunna föreställa oss vad vi kan bli. Det finns saker vi måste göra – för att vi ser dem och för att vi kan.

I visionerna finns satsningar på att i ännu högre grad stödja forskning inom barncancer och att främja möjligheterna för internationellt samarbete. Att påverka makthavare är en annan viktig punkt. Men den viktigaste uppgiften för Barncancerfonden är, och kommer alltid att vara, stödet till de drabbade barnen och deras familjer, något som Thorbjörn Larsson betonar starkt. De samlade erfarenheter som finns i föreningarna är det centrala:

–  Vem vet hur det är att ha barncancer? Att vara förälder till ett drabbat barn? Att vara syskon, mor- eller farförälder? Jo, de drabbade. Det är det perspektivet som måste gälla. Vi ska alltid stå på barnens och familjernas sida – det är det som är vår uppgift.