Tomas Rimbark med sonen Elis

Nytillskott i Barncancerfonden Norra

På årsmötet i april fick BCF Norra några nya tillskott: Sonja Marklund och Tomas Rimbark valdes in som suppleanter i styrelsen och Emelie Lundmark blev ny ledamot i valberedningen.

Berätta lite kort om dig själv!

Sonja: Jag har arbetat på Barn 3 som sjuksköterska sedan 2001 och 2010 fick jag tjänsten som konsultsjuksköterska. Jag är gift, bor i Umeå och har en dotter som tar studenten nu i juni. På fritiden tycker jag om att vara med min dotter i stallet och jag tycker även om att sjunga.

Tomas: Jag bor på Tomtebo i Umeå tillsammans med min fru Johanna och mina två söner, Elis och Tage. Jag arbetar som IT-ledare på Umeå Universitet. På fritiden tycker jag om att trötta ut mig på olika sätt, helst genom löpning. Att bli invald som suppleant i styrelsen känns både roligt och viktigt. Barncancerfonden Norra gör så mycket som är oerhört värdefullt för de familjer som drabbas. Jag hoppas att jag ska kunna hjälpa till att utveckla arbetet framåt. 

Emelie: Jag är 36 år och ursprungligen hemma från Finland. Jag bor i Örnsköldsvik sen 2010 med man och numera tre barn och en bonusdotter. Jag jobbar som ingenjör med att designa medicinsk utrustning. På fritiden håller jag på med konst och träning i olika former och vi älskar att göra utflykter och resor med familjen. Det känns roligt att vara en del av valberedningen och väldigt skönt att kunna vara med på ett hörn av en så fin och viktig verksamhet.Emelie Lundmark med dottern Ester

Hur kommer det sig att du valt att engagera dig?

Sonja: Genom åren har jag sett hur viktigt roll Barncancerfonden Norra har i att stötta barn och familjer under den tuffa behandlingstiden som de flesta går igenom. Därför känns det fint att nu få chansen att engagera mig i styrelsen.

Tomas: Min äldsta son Elis drabbades av Burkitts lymfom 2018. Han är numera färdigbehandlad och mår bra, men hans sjukdom gjorde att jag fick upp ögonen för Barncancerfonden och det viktiga arbete man gör både lokalt och nationellt. Det kändes självklart att tacka ja när jag fick frågan om att bli nominerad till styrelsen. 

Emelie: När chansen dök upp kändes det självklart. Vi har själva en son som genomgår pågående leukemibehandling (ALL) och jag vet vilket viktigt stöd Barncancerfonden är. Speciellt under den tuffaste första tiden. August har drygt 1 år kvar av sin totalt 2,5 år långa behandling och allt känns så pass stabilt att jag nu känner att jag har energi att igen hjälpa andra.Sonja Marklund

Vad känner du att du kommer att bidra med?

Sonja: Genom mitt jobb har jag god kännedom om många familjers situation under behandlingstiden, både när de vistas hos oss på Barn 3 men även på hemsjukhusen. Vi har utvecklat vårt psykosociala teamarbete på avdelningen där konsultsjuksköterskor, syskonstödjare och kurator ingår, vilket bidrar till en helhetssyn som jag kommer att ha god nytta av. Min förhoppning är att utifrån detta kunna bidra med vilka behov familjerna har och även hur behandlingarna och behoven ändras över tid så att föreningen kan rikta sina insatser så de kommer familjerna till godo på bästa sätt. Jag ser mig som en representant för avdelningen och förhoppningsvis kan mitt deltagande i styrelsen också leda till ett ännu djupare samarbete mellan föreningen och avdelningen.

Tomas: Jag hoppas kunna komma in med lite nya tankar och idéer utifrån de erfarenheter jag har från helt andra områden och att jag ska kunna bidra med ytterligare lite energi till styrelsen.

Emelie: Jag tror att det, just här, kan vara en tillgång att ha ett cancerdrabbat barn med alla erfarenheter det innebär. Jag kommer definitivt att göra mitt bästa i de områden jag kan påverka!