Barncancerfondens riktlinjer för coronaviruset (Covid-19)

Läs hur Barncancerfonden förhåller sig till coronaviruset (Covid-19).

13 mars 2020

Mycket hög risk för allmän spridning

Den 10 mars höjde Folkhälsomyndigheten risknivån till den högsta mycket hög risk för samhällsspridning i Sverige och konstaterade att man ser tecken på samhällsspridning i Region Stockholm. Alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Läget innebär att det är viktigt att var och en med symtom, även milda, begränsar sociala kontakter där smitta riskerar att överföras. Det gäller i arbetslivet och i privatlivet och kan bidra till att minska spridningens omfattning.

Riskbedömningen är gjord utifrån den nuvarande situationen i Sverige och världen. Den är inte en prognos inför framtiden – utan är en nulägesbedömning av Folkhälsomyndigheten. Frågor och svar om coronaviruset Covid-19

Barncancerfondens förhållningssätt

Barncancerfondens arbete och vision utgår från barnet och familjen. Vi möter dagligen drabbade och arbetar i nära samverkan med de regionala barncancercentran i syfte att bidra till en förbättrad situation för de som är utsatta och sårbara.

Därför är det naturligt för oss på Barncancerfonden att, på grund av coronviruset, vidta ett antal åtgärder för att inte bidra till spridning och för att fortsätta skydda de som redan är hårt drabbade.

En av dessa insatser är att vi uppmanar våra medarbetare att minska social kontakt och därför jobba hemifrån, efter överenskommelse med närmsta chef och att i det fall att skolor stänger, så är det möjligt för våra kollegor att arbeta hemifrån.

De insatta åtgärderna för vår utåtriktade verksamhet innebär bland annat att vi inte kommer att delta i, eller arrangera större möten eller sammankomster. De aktiviteter som arrangeras av Barncancerfonden nationellt och regionalt pausas tillsvidare. I vår interna organisation avråds samtliga resor, internationellt och nationellt och möten med många deltagare ska först och främst ske digitalt. Ytterligare åtgärder är sedan tidigare insatta.

För mer information från varje regional förening och den lokala verksamheten, klicka här.

Allmänna riktlinjer

För att hålla virussjukdomar borta generellt rekommenderas:

  1. Tvätta händerna ofta och noggrant. Peta dig inte i ansiktet.
  2. Hosta och nys i armvecket.
  3. Undvik kroppskontakt (exempelvis ta i hand eller kramas) när du hälsar på någon.
  4. Är du sjuk eller har sjukdomssymtom stanna hemma och utsätt inte andra för smittorisk.

Barncancerfonden följer utvecklingen noga och anpassar våra riktlinjer och förhållningssätt utifrån vad läget kräver. Uppdaterad information hittar du på barncancerfonden.se och vi uppmanar dig som har frågor om viruset att kontakta 113 13 eller 1177 samt att inte uppsöka sjukhus innan kontakt med 1177.

Aktiviteter som tillsvidare pausas

Information kommer inom kort. 

Till dig som har funderingar kring coronaviruset

Just nu får vi många frågor kring barncancer och coronaviruset. Här har vi samlat information samt frågor och svar för dig som drabbad förälder och dig som barncanceröverlevare.

Till samlingssidan