Vill du bli en del av Barncancerfonden Norras viktiga styrelsearbete?

Vi behöver din hjälp för att kunna göra skillnad för våra drabbade barn och familjer! Anmäl ditt intresse till att vara en del av vår styrelse.

Varje dag drabbas ett barn i Sverige av cancer. Barncancerfonden Norra bildades 1981 och är en stödförening för barn med cancersjukdomar. En av föreningens viktigaste uppgifter är att göra tillvaron något lättare för de drabbade familjerna. Vi kan inte bota, men vi kan göra tillvaron lite ljusare.

Vår förening är uppbyggd av ideella krafter, och ett av de viktigaste uppdragen hos oss är möjligheten att sitta i vår styrelse. Styrelsens främsta uppdrag är att bereda olika frågor som rör föreningen, att förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika sammanhang. Styrelsen ansvarar även för att tagna beslut genomförs i enlighet med föreningens ändamål.

Att vara förtroendevald är spännande och ibland utmanande, men oftast är det roligt och lärorikt. Du kommer att ställas inför frågor som du känner igen och har god kunskap kring, men också frågor som kräver att du fördjupar dig i stadgar, policys och riktlinjer samt tidigare protokoll och beslut.

Vad söker vi?

Vi söker nya styrelsemedlemmar till vår styrelse. Vi behöver duktiga och engagerade styrelsemedlemmar såväl inifrån vår förening som utifrån, och letar i år speciellt efter dig med kompetens inom ekonomi. Känner du dig redo för utmaningen? Skicka in en intresseanmälan till oss!

Galatia Bolonassos Årebrand, samankallande Valberedningen

galatia.arebrand@gmail.com

 0703801610