Samtal om sorgbearbetning i Piteå

I mitten av maj arrangerade föreningen en träff med stödgruppen Vi som mist, där deltagarna fick möjlighet att samtala och utbyta erfarenheter och tankar.

– Det var så klart en känslosam helg, men med många fina samtal och trevlig gemenskap, berättar Helen Glaad, som var en av arrangörerna.

Samtalen leddes av Ewa Nilsson, som arbetar som diakon i Piteå församling, på sjukhuskyrkan.

– Vi pratade mycket om kris och sorg, och hur man idag ser på olika kristeorier inom litteraturen. Sorg finns alltid där kris har funnits, och är en normal reaktion på en onormal situation. Sorgen är individuell, och ingen annan kan avgöra vad som är en kris för en person, hur man ska reagera eller hur länge det tar, berättar Ewa.

Sorgen kan komma och gå

Förr såg man på sorg som olika stadier man gick igenom, medan man idag mer pratar om pendlingsmodellen.

– Pendlingsmodellen handlar om att sorgen kan komma och gå. Ibland kan det kännas bättre, och ibland kan sorgen slå igenom igen med full kraft, utan att det behöver finnas någon särskild anledning till det. Något som många känner igen sig i, säger Ewa.

Man kan finna stöd i erfarenhetsutbyte

Ewa är noga med att understryka att sorgen är väldigt individuell, och att även om man har olika strategier betyder det inte att man känner mindre. I den individuella sorgen, kan man dock finna stöd i att utbyta erfarenheter och tankar med andra.

– Jag tror att det är viktigt med erfarenhetsutbyte och att få möjlighet att träffa andra som varit med om liknande situationer. Men det måste få komma när man är i fas för det. Det kan ha gått flera år innan man är där.

Sorgbearbetning handlar inte om att komma över något, utan om att hitta sätt att leva med den. Att hitta ett liv som blir meningsfullt trots sorgens närvaro, avslutar Ewa.

Ewas råd om du går igenom sorg

  • Träffa andra som varit med om liknande situationer.
  • Ta hjälp av till exempel kuratorer, diakoner och präster – ibland kan man behöva prata med någon utanför sitt vanliga sammanhang, någon neutral.
  • Delta i sorg- eller samtalsgrupper.
  • Kom ihåg att det är helt normalt att pendla mellan att må bättre och att må sämre.

Barncancerfonden Norras stödgrupp Vi som mist

Barncancerfonden Norra har en stödgrupp för dem som mist ett barn i cancer. Gruppen består av föräldrar som alla har förlorat ett barn i cancer och som därför också vet vad detta innebär. Gruppen anordnar träffar där de utbyter tankar, funderingar och erfarenheter. På detta sätt hjälper de varandra i sorgearbetet.

Vill du komma i kontakt med Vi som mist-gruppen? Kontakta kansliet på norra@barncancerfonden.se eller 090-77 27 00 så hjälper vi dig.