Rapport från årsmötet

Lördag den 4 april gick Barncancerfonden Norras första digitala årsmöte av stapeln. Ett 20-tal medlemmar följde mötet och en delvis ny styrelse valdes in.

I rådande virustider gäller det att ställa om och hitta kreativa lösningar. Därför samlades  medlemmar från Barncancerfonden Norra i ett digitalt forum för att hålla lördagens årsmöte. Det tekniska fungerade väl och årsmötet förflöt smidigt.

Stryrelsen ser delvis annorlunda ut efter årsmötet. Kenth Larsson lämnar styreslen och i stället träder Johanna Arhling Forssell, tidigare suppleant, in. Per-Erik Elf slutar som suppleant. Två nya suppleanter valdes in: Tomas Rimbark och Sonja Marklund, båda hemmahörande i Umeå. Vi tackar de som avgår för deras tid i styrelsen och hälsar de nya varmt välkomna! 

Ett stort tack till Jonas Nordin för en strålande insats som mötesordförande och till Jens Norberg, informatör i Barncancerfonden Mellansverige, för god hjälp med tekniken! Vi tackar även er medlemmar som deltog och gjorde årsmötet möjligt att genomföra!